Datatilsynet beroliget

Et utkast til anbudsdokument innen Forvaltningsnettprosjektet kunne tolkes som en degradering av Datatilsynets krav til personvern.

Et utkast til anbudsdokument innen Forvaltningsnettprosjektet kunne tolkes som en degradering av Datatilsynets krav til personvern.

- Vi er blitt forsikret at enhver mulig uklarhet med hensyn til statusen til Datatilsynets regler i forhold til personvern, vil bli fjernet i løpet av den videre redigeringsprosessen, sier informasjonssjef Hege Njaa i Datatilsynet.

I et av utkastene til anbudsdokument ble personvern etter Datatilsynets regler klassifisert som et "tilleggskrav" og ikke som et "nøkkelkrav".

- Etter omformuleringen skal det være helt klart at det dreier seg om et nøkkelkrav, sier Njaa.

Den endelige utgaven av anbudsdokumentene skulle vært ute denne uken, men er blitt forsinket, slik at utlysningen er forskjøvet til "en av de første dagene i juli", ifølge prosjektets nettsted. Anbudsfristen er foreløpig satt til 5. september i år.

- Vi har fått inn svært mange kommentarer og innspill fra leverandørene, sier underdirektør Svein Erik Wilthil i Kommunenes Sentralforbund som er med på å samordne arbeidet i prosjektet. - Utsettelsen svarer til leverandørenes uttalte ønsker, og må betraktes som en del av vårt kvalitetssikringsarbeid.

Til toppen