Datatilsynet etterlyser sentral risikovurdering av Apple- og Google-bruk i skolen

– Meningsløst at det skal være opp til hver enkelt kommune, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. Men ifølge Udir er det ikke rett frem å gjøre jobben sentralt.

Datatilsynet etterlyser sentral risikovurdering av Apple- og Google-bruk i skolen
Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet mener det ikke bør overlates til hver enkelt kommune å gjøre en risikovurdering av Apple- og Google-bruk i skolen. Foto: Heidi Sævold

Google og Apples applikasjoner og produkter brukes flittig som læringsverktøy i norske skoler. Ingen har gjort en sentral vurdering av risikoen; det er opp til de enkelte kommunene å vurdere risikoen for at elevenes personopplysninger, sporingsdata og annen informasjon ikke havner på avveie eller utnyttes kommersielt.