Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Datatilsynet forbyr SSB å samle dagligvare-data

I et endelig vedtak fra Datatilsynet forbyr tilsynet den omstridte datafangsten SSB har pålagt norske dagligvarebutikker.

– Vi mener det ikke foreligger tilstrekkelig rettslig grunnlag for en så inngripende behandling av personopplysninger, sier LIne Coll, direktør i Datatilsynet, og setter en stopper for SSBs datafangst.
– Vi mener det ikke foreligger tilstrekkelig rettslig grunnlag for en så inngripende behandling av personopplysninger, sier LIne Coll, direktør i Datatilsynet, og setter en stopper for SSBs datafangst. Foto: Ilja C. Hendel

– Vi mener det ikke foreligger tilstrekkelig rettslig grunnlag for en så inngripende behandling av personopplysninger, sier direktør Line Coll ifølge en pressemelding fra Datatilsynet.

Les mer om: