Datatilsynet frykter innsyn i privatgjeld

Register over privatpersoners gjeld kan lokke mange til å kikke i andres privatøkononomi.

Stortinget har har håp om at et nasjonalt register over privatpersoners gjeld vil kunne begrense gjeldsproblemer i befolkningen.

Registeret skal inneholde en oversikt over løpende lån som hver og en av oss har, og Stortinget har bedt Regjeringen om en utredning.

Konsekvensen av et nasjonalt gjeldsregister kan være at alle gis mulighet til å kikke i andres privatøkonomi. Datatilsynets erfaringer tilsier at mange vil benytte denne sjansen, skriver Aftenposten.

Til toppen