Datatilsynet innrømmer inkonsekvens i katalogsaken

Mange frustrerte forbrukere forstår ikke logikken i Datatilsynets krav om aktivt samtykke fra abonnentene før telefonkatalogens hvite sider kan legges ut åpent på Internett.

Mange frustrerte forbrukere forstår ikke logikken i Datatilsynets krav om aktivt samtykke fra abonnentene før telefonkatalogens hvite sider kan legges ut åpent på Internett.

digi.no har fått flere henvendelser om problemet og spørsmålene lyder omtrent slik: "Hvordan kan det ha seg at når man plutselig tar seg betalt for tjenesten så slipper man at abonnenten samtykker?"

Datatilsynets informasjonssjef Hege Njaa Rygh vil gjerne oppklare misforståelsene og frustrasjonene, men det er ikke så lett. Tilsynet innrømmer nå at bestemmelsene rundt distribusjon av telefonkatalogen i ulike medier har vært inkonsekvent.

Spørsmålet om medium er klart viktig når det gjelder å åpne for eksponering av personinformasjon - som for eksempel informasjon i telefonkatalogen er.

Utgangspunktet for folk flest som kunder er at de vet at de blir regisrtert i katalogen når de blir Telenor-kunder. En videre spredning av den informasjonen utover katalogsform bør ha samtykke fra den det gjelder, skriver Rygh i en e-post til digi.no.

Opp gjennom de siste årene har teknologien muliggjort ulike varianter av katalogformidlingen. Det ble akseptert at firmakatalogene ( for eksempel rosa

sider og gule sider) ble spredd via andre medier, og at også hvite sider kunne formidles etter avtale med kunder hos Telenor. Det må altså foreligge

kundekontakter dersom hvite sider som katalog skal formidles på cd-rom eller on-line. Kontraktsforholdet gjør at eksponeringen begrenses i motsetning til "fri flyt" på Internett for alle.

Derfor har vi krevd samtykke for åpent utlegg på nettet. Justisdepartementet har også stadfestet vår vedtak, opplyser hun.

Datatilsynet innrømmer inkonsekvens i denne saken. Datatilsynet tar selvkritikk, og skjønner at folk blir frustrert. Nå skal Datatilsynet gå seg selv nærmere etter i sømmene, lover Rygh. Nå skal vilkårene for telekommunikasjonsbransjen vurderes på nytt.

- Det begynte med cd-romen. Vi så på den som en katalog. Men vi ser nå at det ikke er 100 prosent konsekvent, dette her. Vi har vært opptatt av mediet, og hovedpoenget for oss har vært å redusere eksponeringstiden for den enkelte abonnent.

- Men hvor stort problem er det med folk som leser telefonnummer for moro skyld? Vil man ha et telefonnummer, får man tak i det. Bare at det koster penger, dersom man ikke skal finne det i den tradisjonelle papir-katalogen. Resultatet av bestemmelsene, slik Telenor velger å etterfølge dem, er at telegiganten tar seg betalt for nummeropplysningstjenestene, og at forbrukerne blir rammet.

- Ja, jo... Tanken til Datatilsynet er god på vegne av abonnentene, men det er riktig at det resulterer i en dyr nummeropplysning for forbrukerne. Problemet er at forbrukeren og abonnenten er samme person, sier Rygh.

- Den teknologiske utviklingen har kansjkje gått litt for fort for tilsynet?

- Hver for seg våre bestemmelser OK, men samlet blir det inkonsekvent. Akkurat som vi så på cd-romen som et produkt, en katalog med begrenset spredning, så vi på online-katalogen som et produkt med begrenset spredning fordi forbrukerne måtte abonnere på tjenesten, avslutter Rygh.

Wenche Holen, ansvarlig for Telenors katalogvirksomhet, opplyser til digi.no at fra Telenors side står saken nå slik:

- Vi har ikke lov å legge ut hvite sider åpent på nett. Vi ser på det som umulig å gjennomføre Datatilsynets krav om aktivt samtykke. Det er ikke noe poeng i en katalog som inneholder tredve prosent av abonnentene (det vil si de Telenor regner med å få samtykke fra).

- Utfordringen nå er å hente aktivt samtykke, eller komme frem til en annen løsning med Datatilsynet. Vi vil ikke gi oss enda, men tar opp saken på nytt med både tilsynet og Justisdepartementet, for å diskutere mulige løsninger.

Holen legger til at det er viktig for Telenor å kunne tilby et produkt det er etterspørsel etter i markedet. - Vi vil møte kundenes behov. Akkurat som folk nå ønsker en e-postkatalog, vil de ha hvite sider på Internett. Vi vil få Datatilsynet til å skjønne at Internett ikke er noen farlig greie.

Hun lover at Telenor vil komme med en løsning på katalog (e-post, telefonnummer, mobilnummer) på nett, dersom de får lov.

Men hun vil ikke si noe om prisene; om det kommer til å bli gratis eller ikke. Forøvrig har Internett-ansvarlig i Telenor Media Jan Staff tidligere uttalt til digi.no at e-postkatalogen sannsynligvis blir gratis.

- Er Telenor redde for å miste inntekter fra Opplysningen 180 hvis hvite sider legges ut åpent på nettet?

- Nei. Det er irrelevant. Det er to forskjellige tjenester. En nett-katalog vil ikke konkurrere med opplysningen, understreker Holen.

Fortsatt forvirret? Les videre:


Gratis e-postkatalog fra Telenor
Datatilsynet krever IKKE betaling for telefonkatalogen på nett
Beleilig avslag for Telenor
Begrepsforvirring i Datatilsynet

Til toppen