Datatilsynet kritisk til kroppsskanning

Avinor vil sette i gang et forsøk med kroppsskannere til våren. Datatilsynet rister på hodet.

Datatilsynet kritisk til kroppsskanning

Avinor vil sette i gang et forsøk med kroppsskannere til våren. Datatilsynet rister på hodet.

Sikkerhetskontrollen på flyplassene skal bli mer effektiv og til mindre hinder for dem som reiser.

Kroppsskanning kan blir redningen, og Shiphol flyplass ved Amsterdam har allerede 15 kroppsskannere i drift. Nå vil også Avinor sette i gang et forsøk på kroppsskanning ved Sola til våren.

Skanningen utføres av sikkerhetskontrollører som ikke kan identifisere hvem de kontrollerer, og skanningen blir gjort både forfra og bakfra.

Metoden har fått Datatilsynet til å reagere. Direktør i Datatilsynet Georg Apenes sier til Aftenposten «at tanken på å bli skannet til beinet i sikkerhetskontrollen på flyplassen, er motbydelig».

Han mener Avinor bør dokumentere hvorfor det er behov for slik nærgående kroppsgranskning av passasjerer, og om det er grunn til å tro at mange har kommet seg inn på fly i Norge med gjenstander som dagens undersøkelser ikke har stoppet.

I tillegg vil kroppsskanning reise et prinsipielt spørsmål om hvordan fotoene skal lagres, som i såfall vil være hypersensitivt.

Det vil være Luftfartstilsynet som eventuelt skal godkjenne et framtidig forsøk med kroppskanning i sikkerhetskontrollen.

Til toppen