Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Datatilsynet mener koronapandemien har endret folks syn på personvern

Direktør Bjørn Erik Thon har sett tydelige tegn på økt engasjement det siste året, men konkluderer ikke uten forbehold.

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, holdt foredrag om personvern under Datatilsynets Software 2021-konferanse, som foregikk virtuelt.
Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, holdt foredrag om personvern under Datatilsynets Software 2021-konferanse, som foregikk virtuelt. Bilde: Videostrømmen til Dataforeningen

Det er ikke til å komme forbi at en del av tiltakene som er gjort i forbindelse med covid-19-pandemien, har hatt betydning for personvernet til innbyggere i Norge. Under Software 2021-konferansen som Dataforeningen arrangerer denne uken, var det direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, som holdt åpningsforedraget.