Datatilsynet misfornøyd med nye pass

Datatilsynet mener at personvernet svekkes med de nye biometriske norske passene.

Datatilsynet mener at personvernet svekkes med de nye biometriske norske passene.

Personvernet blir ikke tilfredsstillende ivaretatt ved innføring av biometriske pass i Norge, mener Datatilsynet. Et notat om de nye passene er nylig oversendt til Justisdepartementet.

USA er pådriver i arbeidet med å få resten av verden til å innføre biometriske pass innen oktober 2006, det vil si pass som inneholder ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk.

I notatet viser Datatilsynet til 40 europeiske personvernmyndigheter som i en felles resolusjon krever effektive sikkerhetsordninger. Samtidig vil britiske myndigheter i andre halvår 2006 innføre biologiske pass gradvis. Opplysningene i passene vil være kryptert og umulige å endre. Prosjektet vil bli skrinlagt dersom sikkerheten ikke er god nok.

Det norske justisdepartementet synes å være nokså alene om vurderingene av at de nye passene ikke representerer noen trussel mot personverninteresser, mener Datatilsynet.

Stridens kjerne er om man skal la biometriske data ligge helt ubeskyttet (ukryptert) eller om det skal iverksettes sikkerhet (kryptering).

Datatilsynet ser muligheter for forfalskning og misbruk av ukryptert informasjon, og det fremstår som uklart om passene skal inngå i passregisteret, slik at vi får en sentral database med sensitiv informasjon, skriver Datatilsynet i sitt notat.

Til toppen