Datatilsynet: - Overvåkning varsles ikke godt nok

Norske virksomheter slurver med å opplyse om igangsatte overvåkningstiltak, mener Datatilsynet som i løpet av seks uker har gjennomført 46 kontroller.

I siste utgave av sitt internmagasin Spor skriver Datatilsynet "det er et gjennomgående problem" at overvåkede områder ikke er godt nok varslet eller informert om. I tillegg er plikten til å melde fra om at man driver overvåking ikke godt nok kjent, mener tilsynet.

Datatilsynet har kontrollert bruk av overvåking hos 20 virksomheter, hvorav 15 bedrifter er tilknyttet handelsnæringen. Totalt er det gitt 29 pålegg i løpet av vårens kontrollbesøk, det vil si rundt 65 prosent av alle kontrollerte virksomheter, opplyser Datatilsynet som blant annet har varslet pålegg overfor flere virksomheter som driver med kameraovervåking:

  • Ett av dem er Bakehuset Kafe AS i Oslo som Datatilsynet nå ber om å stanse overvåkingen av utsalgsstedet i Sandvika Storsenter. - Bakehuset overvåker kassa og de ansattes betjening av kundene, uten at det etter loven foreligger et særskilt behov for dette. I tillegg overvåkes kontoret der kassabeholdningen etter dagens omsetning gjøres opp, skriver Datatilsynet som opplyser at overvåking av ansatte krever ekstra streng vurdering av behovet, ifølge personopplysningsloven.
  • Et tilsvarende eksempel er funnet hos en storkiosk tilhørende 7-eleven-kjeden i Trondheim. Også denne butikken får skrape fordi man overvåker området bak disken der kassa er plassert. Foruten å endre overvåkningsrutinene, bes dessuten butikken om å slette eldre opptak som ikke allerede er slettet innen slettefristen på sju dager.
  • DnBs banklokaler i Trondheim er også blitt varslet om pålegg fra Datatilsynet. Banken må nå sørge for å varsle at det foretas overvåking i tilknytning til minibanken og ved en av inngangene til banklokalet. Det må også varsles tydeligere at nattsafen overvåkes, og hvem som er ansvarlig for overvåkingen.
  • Lillestrøm kollektivterminal AS er et fjerde navngitt eksempel: Datatilsynet vil kreve at virksomheten varsler med skilter at det foretas overvåking, og at overvåkingen må meldes til tilsynet.

Du kan lese mer om Datatilsynets kontrollfunn på denne nettsiden.

Tilsynet varsler samtidig en ny kontrollrunde til høsten. Da er det planlagt 60 kontrollbesøk, blant annet innen helse og bank, finans og forsikring.

Til toppen