Datatilsynet sier nei til salg av eiendomsinformasjon

Datatilsynet går imot et forslag fra Miljøverndepartementet om at informasjon om deg og eiendommen din skal kunne selges til markedsførere.

Miljøverndepartementet ønsker i tillegg at informasjon om norske boliger skal være fritt tilgjengelig for alle på internett, så lenge den som søker har adressen.

Informasjonen departementet ønsker skal være tilgjengelig, er fra Det nasjonale eiendomsregisteret, det såkalte GAB-registeret. Det inneholder detaljerte opplysninger om alle eiendommer og boliger i Norge og informasjon om eierforhold.

Datatilsynet motsetter seg sterkt at personopplysninger som er underlagt registreringsplikt etter lov legges åpent ut på Internett uten samtykke fra den enkelte. Datatilsynet frykter at det kan misbrukes av kriminelle eller at andre kan bruke det til uønskede formål.


I fjor fikk Datatilsynet henvendelser fra hytteeiere som hadde fått uønsket reklame. Statens Kartverk ble oppgitt som kilde for adresseopplysningene, og Datatilsynet fikk dem til å stoppe videre salg av opplysningene.

Forslaget til forskriftsendring som Miljøverndepartementet nå legger fram, er basert på en utredning foretatt av Statens kartverk.

Til toppen