Datatilsynet skeptisk til Gabrielsens nye register

Datatilsynet er skeptisk til helseminister Ansgar Gabrielsens lovforslag om personidentifisering i pasientdata.

Datatilsynet er skeptisk til helseminister Ansgar Gabrielsens lovforslag om personidentifisering i pasientdata.

Datatilsynet er skeptisk til lovforslaget om personidentifisering i pasientdata som helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen (H) torsdag sender ut til høring.

Gabrielsen vil innføre et nasjonalt helseregister som gjøres personidentifiserbart. Argumentasjonen hans er at pasientbehandlingen skal bli bedre med et slikt register.

– Hovedbegrunnelsen er å bedre kvaliteten på behandlingen som gis ved sykehusene. Gjennom et slikt register vil vi få bedre oversikt over overlevelse, effekt av ulike behandlingsmetoder, og forskjeller sykehusene imellom. Det er helt avgjørende for å sikre både god kvalitet og et likt tilbud til alle, sier Gabrielsen til Aftenposten.

Forslaget går ut på at dagens nasjonale pasientregister (NPR), som er et anonymt register, gjøres personidentifiserbart og utvides.

Endringen innebærer ikke at pasientenes navn uten videre skal stå i registeret. Opplysningene skal bare være tilgjengelig for personer med særskilt tillatelse.

– I dagens register kan vi få informasjon om hvor mange som behandles i sykehus og på poliklinikker, men vi vet ikke noe om hvorvidt samme person blir behandlet gjentatte ganger. Dette vil gjøre det mulig å følge hver enkelt pasient på en helt annen måte enn i dag, uten at vi vet hvem vedkommende er, sier Gabrielsen.

Men Datatilsynet er uansett skeptisk til lovforslaget.

– Det reiser en rekke praktiske og prinsipielle spørsmål som vi vil ta alvorlig. Jeg forstår behovet for et slikt register, men det er også andre hensyn å ta, sier direktør Georg Apenes i Datatilsynet.

Gabrielsen forsikrer at han er opptatt av strenge sikkerhetsrutiner.

De andre nordiske landene har allerede tilsvarende registre, og ifølge Gabrielsen er det aldri blitt avdekket misbruk der.

Til toppen