Datatilsynet slakter Meyer-rapport

Datatilsynet slakter rapporten bak moderniseringsministerens forslag om sentralt superregister over alle persondata.

Datatilsynet signaliserer sterk skepsis til Moderniseringsdepartementets forslag om å samle alle personopplysninger om norske borgere på ett sted.

Forslaget bygger på en rapport fra konsulentselskapet Da Vinci Consulting: «Persondatautveksling i Norge». Datatilsynet slakter rapporten som den mener er alt for subjektiv.

- Hvis man skal lage en rapport som dette, må det være et minstekrav av man tar for seg noen ulemper. Her er det rene hallelujastemningen, sier seniorrådgiver Guro Slettemark i Datatilsynet til Dagsavisen.

Målet med det såkalte superregisteret er å unngå dobbeltarbeid og få til en mer effektiv og nøyaktig saksbehandling.

Datatilsynet peker på en rekke problemstillinger som ikke er belyst i rapporten, blant annet hvilke data man tenker seg skal kunne utveksles, enkeltpersoners vern mot spredning av opplysninger om seg selv, informasjonssikkerhet, og hvem som skal ha ansvaret for utvekslingsportalen.

- Ikke alt som er rasjonelt og effektivt er nødvendigvis ønskelig ut fra andre hensyn, skriver Datatilsynet i høringsuttalelsen, og slår fast at det er viktig å se effektivitetsfremmende tiltak fra andre synsvinkler også.

Til toppen