Datatilsynet slakter Meyer-rapport

Datatilsynet slakter rapporten bak moderniseringsministerens forslag om sentralt superregister over alle persondata.

Datatilsynet slakter rapporten bak moderniseringsministerens forslag om sentralt superregister over alle persondata.

Datatilsynet signaliserer sterk skepsis til Moderniseringsdepartementets forslag om å samle alle personopplysninger om norske borgere på ett sted.

Forslaget bygger på en rapport fra konsulentselskapet Da Vinci Consulting: «Persondatautveksling i Norge». Datatilsynet slakter rapporten som den mener er alt for subjektiv.

- Hvis man skal lage en rapport som dette, må det være et minstekrav av man tar for seg noen ulemper. Her er det rene hallelujastemningen, sier seniorrådgiver Guro Slettemark i Datatilsynet til Dagsavisen.

Målet med det såkalte superregisteret er å unngå dobbeltarbeid og få til en mer effektiv og nøyaktig saksbehandling.

Datatilsynet peker på en rekke problemstillinger som ikke er belyst i rapporten, blant annet hvilke data man tenker seg skal kunne utveksles, enkeltpersoners vern mot spredning av opplysninger om seg selv, informasjonssikkerhet, og hvem som skal ha ansvaret for utvekslingsportalen.

- Ikke alt som er rasjonelt og effektivt er nødvendigvis ønskelig ut fra andre hensyn, skriver Datatilsynet i høringsuttalelsen, og slår fast at det er viktig å se effektivitetsfremmende tiltak fra andre synsvinkler også.

Til toppen