JUSS OG SAMFUNN

Datatilsynet: Trossamfunn skal ikke få tilgang til fødselsmeldinger for å sende ut invitasjon til dåp

Illustrasjonsbilde, dåp.
Illustrasjonsbilde, dåp. Bilde: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Datatilsynet sier nei til at tros- og livssynssamfunn igjen skal få tilgang til meldinger om nyfødte, slik det var før, og sende invitasjon til dåp.

Det er Barne- og familiedepartementet som nå utreder folkeregistertilgangen for tros- og livssynssamfunn, og ifølge Vårt Land har Datatilsynet en klar mening om saken.

– Det foreligger ikke tilstrekkelig grunnlag for å lage en slik lovhjemmel, sier Knut Brede ­Kaspersen, juridisk fagdirektør i Datatilsynet.

Etter 1. oktober i fjor opphørte ordningen der Den norske kirke (Dnk) fikk fødselsmeldinger fra Folkeregisteret når medlemmer fikk barn. Inntil da hadde ordningen sørget for at menighetskontorene kunne kontakte de nybakte foreldrene og å invitere til dåp. Praksisen opphørte på grunn av innføringen av ny folkeregisterlov, der personopplysninger om nyfødte barn av medlemmer anses som taushetsbelagt informasjon.

Les også

– Dåpstallene vil falle fra 47 prosent til 30 prosent i løpet av 2019 hos oss, spådde Andreas Eidsaa, kirkeverge i Sandnes, overfor Vårt Land for ett år siden.

Departementets interne utredningsarbeid er planlagt ferdig på nyåret, men det er ikke satt opp videre plan, for eksempel om noe forslag skal på høring.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.