Datatilsynet vil gi råd om personopplysninger

Når personopplysninger behandles dårlig, kan det gå veldig galt. Nå vil Datatilsynet hjelpe.

Når personopplysninger behandles dårlig, går det utover både enkeltpersoner og virksomheter. Den siste tiden er det bankene, reiselivsbransjen og politiet som har blitt anklaget for å ikke gi den fortroligheten vi har krav på.

Nå melder Datatilsynet at de vil hjelpe virksomheter til å behandle personopplysningener lovlig og forsvarlig. Tilsynet lanserer en pakke med veiledningsmateriale som vil gjøre regelverket bedre kjent blant ledere og å hjelpe virksomhetene til å etterleve personopplysningsloven.

Bakgrunnen for at tilsynet har utviklet veiledningsmateriellet, er undersøkelsene om personvern gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2005. Undersøkelsene avdekket et misforhold mellom befolkningens tillit til virksomheters behandlling av deres personopplysninger og virksomhetenes faktiske behandling.

Undersøkelsen viste at kunnskapen om personopplysningsloven og de pliktene som følger av den, er lav i norske virksomheter. Svært mange mener at kravene ikke gjelder for dem, selv om de behandler personopplysninger og er omfattet av loven.

Bare én av tre virksomheter side de fører en systematisk oversikt over hvilke personopplysninger som behandles i virksomheten.

Til toppen