BEDRIFTSTEKNOLOGI

Datatrøbbel lammer Nav

Nøkkelverktøy går i stå og skjerper alle de øvrige problemene i etaten.

11. jan. 2011 - 15:02

Flere medier, blant dem NRK.no og vg.no melder om datatrøbbel i Nav.

Problemene er oppgitt å gjelde Arena, et verktøy som opprinnelig ble utviklet for saksbehandling i Aetat, en av forløperne til Nav.

Arena har med ytelser som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad, uførepensjon med mer. Det samhandler med flere andre verktøy, blant annet et nytt system, Gosys, som skal bidra til bedre koordinering mellom de ulike systemene, og som har medført endringer i flere rutiner.

Digi.no er i ferd med å innhente kommentarer fra IKT-avdelingen i Nav og fra datakyndige i NTL, fagforeningen som mange av Arenas brukere er medlemmer av. Informasjonen som presenteres nedenfor bygger i hovedsak på ikke-siterbare kilder i Nav.

Administrerende direktør Trond Eilertsen i Computas sier til digi.no at de var med på Arena-prosjektet de første årene, det vil si fra 2000 til 2003, men at det nå er andre som har forvaltningsansvaret for saksbehandlingsverktøyet.

Etter det digi.no erfarer, har Arena aldri vært spesielt rask. Erfarne brukere forteller at systemet over tid har blitt gradvis tregere, og at responstiden i november ble kritisk.

Det har ført til at Nav må rasjonere brukertiden. Kontorene har et øvre tak på antall samtidige påloggede, og landet over er det et antall Nav-ansatte som ikke slipper til et verktøy de tidligere har brukt mange ganger daglig.

Trass i denne rasjoneringen opplever de som slipper inn på systemet at de må vente i mange minutter før det responderer. Problemet beskrives som landsomfattende. Forsøk på feilretting skal ha pågått siden slutten av november, uten at noen spesifikk feil er funnet.

Noe som kan bidra til å komplisere feilrettingen, er at Arena er avhengig av samspill med flere andre systemer. Det leveres til brukerne gjennom Citrix, og det er ikke gitt at Oracle-verktøyene som er brukt til å utvikle Arena, har gjennom mange nødvendige oppgraderinger over flere år vært tilstrekkelige til å håndtere samspillet med Citrix og Windows.

Et problem kommer sjelden alene, og det er spesielt typisk for organisasjoner i krise. To andre problemer som har dukket opp de siste par månedene har bidratt til å skjerpe vanskene med Arena. Det ene problemet er Gosys, som ble innført trass i erfaringen fra pilotfylket Østfold der det bidro til å senke produktiviteten. Det andre er en varslet nedbemanning, ikke så drastisk som den som skapte bruduljer i 2009, men likevel ikke akkurat egnet til å heve stemningen i en etat som sliter.

Gosys skal være et lim mellom alle applikasjonene i Nav.

Det skal blant annet gi tilgang til digitale kopier av alle dokumenter som skal behandles i Arena. En ny rutine for å skanne dokumenter beskrives som spesielt tungvint. Saksbehandlere som mottar et dokument fra en bruker, er pålagt å sende det til skanning før det kan behandles. Det tar gjerne noen dager før dokumentet igjen er tilgjengelig. Da er det innført en regel om at det skal behandles innen 48 timer. Etter det digi.no erfarer fører det til at saksbehandlerne ikke selv kan samle opp dokumenter i én og samme sak, men må behandle alt etter hvert som det dukker opp, og ting som ikke haster må skuffes unna på bekostning av oppgaver med høyere prioritet.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.