Datatrøbbel truer pasientsikkerheten

Avdekket flere hundre uønskede hendelser ved Ahus.

Ahus fikk en alvorlig vekker da de gransket IT-systemet ved sykehuset i vinter.
Ahus fikk en alvorlig vekker da de gransket IT-systemet ved sykehuset i vinter. (Bilde: Ahus kommunikasjonsavdeling)

Avdekket flere hundre uønskede hendelser ved Ahus.

Lørenskog (NTB): Ustabile datasystemer truer pasientsikkerheten ved Akershus universitetssykehus på Lørenskog. Hele 840 såkalt uønskede hendelser ble avdekket i løpet av tre måneder i vinter.

Ahus kartla i februar, mars og april hele pasientforløpet fra legehenvisning til pasienten reiser fra sykehuset. Målet var å vurdere pasientsikkerheten når IKT-systemene svikter.

Sykehuset fikk en alvorlig vekker da resultatet av risiko- og sårbarhetsanalysen ble kjent, skriver Romerikes Blad.

Totalt ble det avdekket 840 potensielt uønskede hendelser. 121 kritiske tjenester/hendelser ble trukket fram som vesentlige. 288 av de uønskede hendelsene var uten konsekvens for pasientsikkerheten, mens 37 hendelser ble betegnet som svært alvorlige.

– Et typisk eksempel kan være at vi ikke får tilgang til den elektroniske pasientjournalen med all informasjon om pasienten, som personalet er helt avhengig av for å kunne gjøre jobben sin. Eller det kan være at det trådløse nettverket faller ut, slik at vi ikke innfrir pasientenes forventninger til oss, sier konstituert direktør for Ahus' divisjon for diagnostikk og teknologi, Janne Pedersen.

Hun presiserer at sykehuset nå jobber med å forbedre rutinene og øke kompetansen internt, for å sikre kontroll.

– Vi har ikke råd til å miste et menneskeliv fordi et av våre systemer faller ut. Det er derfor vi har gjennomført denne analysen. Pasientsikkerheten kommer alltid først, sier hun. (©NTB)

Til toppen