Datavarehuspris til Oslo Børs

Sverre Maudal og Ingrid Rasmussen mottok prisen for beste datavarehusløsning i 1999 på vegne av Oslo Børs, på konferansen Datavarehus 99 i Oslo.

Sverre Maudal og Ingrid Rasmussen mottok prisen for beste datavarehusløsning i 1999 på vegne av Oslo Børs, på konferansen Datavarehus 99 i Oslo.

Komiteen for DataVarehusPrisen 99 bestod av representanter for konsulentselskapene Avenir, META Group, Andersen Consulting og ISI, samt en fra redaksjonen i Kapital Data.

Løsingen til Oslo Børs er utviklet i samarbeid med Component Software Nordic (CSN) og Tieto Enator Consulting.

De andre finalistene var Telenor Global Services og NSB Gods. Begge disse løsningene er eller vil bli presentert på konferansen.

Løsningen til Oslo Børs ble forhåndsomtalt av digi.no mens prosjektet ennå var i et tidlig stadium. Se artikkelen Kjapp datamart-utvikling på Oslo Børs.

Kriteriene for å kåre vinneren gjenspeiler elementer alle søker i sine datavarehusløsninger: sammenheng mellom mål for datavarehus og for den helhetlige forretningen, målbare mål for selve datavarehuset, grad av måloppfyllelse, kostnadseffektivitet i implementasjon, integrasjon med øvrige informasjonssystemer, historisk perspektiv og dynamisk oppbygging - for å nevne de viktigste.

Løsningen til Oslo Børs danner grunnlaget for en utvidelse av organets forretningsvirksomhet. Brukerne av systemet faller i tre grupper: Alle aktører på børsen får tilgang til informasjon fra systemet. På selve Oslo Børs betegnes 80 brukere som vanlige informasjonssøkere. I tillegg til disse to gruppene kommer 20 spesialbrukere som har tilgang til utvidede verktøy for å samle og bearbeide informasjon.

Geir Myrold i CSN mener at den komponentbaserte teknologien som ligger til grunn for løsningen, har spilt en vesentlig rolle i å dekke ulike behov hos brukerne, fra meklere som først og fremst trenger rask informasjon, til de mest avanserte interne brukerne som utfører ulike former for analysearbeid og rapportering.

Til toppen