Datavirus kraftig ned i Norge i mars

Mens virussmitten i verden for øvrig holder samme nivå i mars som i februar, viser den norske statistikken en kraftig nedgang.

Månedsstatistikken Virusfree.no fra norske Itegra viser at selskapet fanget opp i underkant av 12.000 virusbærende e-postmeldinger i mars. Dette er en kraftig nedgang fra februar, da det ble fanget opp nærmere 70.000 eksemplarer av de fire hyppigste virusene alene.

Andre norske virusleverandører sier til digi.no at vel var mars stille, men ikke så mye stillere enn februar.

Statistikksjef Inge Moen fra Itegra var dessverre i skrivende stund ikke tilgjengelig for kommentar.

Statistikken til MessageLabs, som fanger opp virus i e-post til kunder i mange land, viser derimot noenlunde samme tall i mars som i februar, med en liten økning fra 900.000 til i underkant av 950.000.

Når det gjelder enkeltvirusene, troner Klez.h på begge listene. Men andelene er svært forskjellige. På den norske statistikken til Itegra, står Klez.h for nærmere 80 prosent av alle tilfellene. På den internasjonale statistikken til MessageLabs er Klez.h-andelen så vidt over 40 prosent.

På de norske andre- og tredjeplassene, er situasjonen relativt sett uendret, med henholdsvis Lirva (Avril) og Sircam. På fjerdeplass står derimot den beryktede "svenskeormen" Ganda som dukket opp i midten av mars. Andelen er svært beskjeden, 1,3 prosent, mot 12 prosent og 2 prosent for henholdsvis Lirva og Sircam.

Ti på topp-listen til MessageLabs inneholder ikke Ganda overhodet. Der står Sobig og Yaha.k på nærmest delt andre plass med henholdsvis 12,5 prosent og 12,2 prosent, mens de øvrige med andel over to prosent er Yaha.e (8,2 prosent) og Sircam (5,9 prosent).

Som vanlig avviker statistikken fra andre leverandører ganske sterkt. Panda Software har Klez.i (deres navn for Klez.h) på topp med 13,8 prosent, med NiceHello (7,2 prosent), Enerkaz (5,8 prosent), NoCLose (4,5 prosent) og Elkern.C (3,5 prosent) på de neste plassene.

NoClose er et pornovirus som ikke har gjort særlig av seg siden juli i fjor. I mars dukker det også opp på ti på topp-listen til Sophos, med 2,0 prosent.

Ellers har også den britiske leverandøren Sophos Klez.h på topp (15,3 prosent), og Sobig (5,2 prosent) på andre plass. Sophos sier seg bekymret fordi de har registrert Gibe.b på tredje plass, med 4,4 prosent. Dette viruset står ikke på noen av de andre ti på topp-listene. Itegra registrerte bare seks tilfeller i Norge i mars. Det spres dels via e-post, dels via fildelingsnettverket KaZaA. I slutten av februar klatret det opp til femte plass på døgnstatistikken til MessageLabs. Spredd per e-post gir det seg ut for å være en sikkerhetsvarsel fra Microsoft.