Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Datavirus ødela for 148 milliarder kroner

Tall fra Computer Economics Research tyder på at virus og annen ondsinnet kode kostet verden 148 milliarder kroner i fjor. Anslaget for skadene i Norge er én milliard.

Computer Economics Inc er et amerikansk konsulentselskap som utgir høytprisede rapporter om forhold knyttet til informasjonsteknologi og økonomi. I dag la selskapet frem en rapport om hva skadeverk som følge av datavirus har kostet verdenssamfunnet, og det er nedslående lesning: Computer Economics anslår ødeleggelsen til å utgjøre så mye som 17,1 milliarder dollar - omlag 148 milliarder norske kroner.

Analyseselskaper anslår som regel at Norges andel av verdens IT utgjør nesten én prosent, noe som skulle gi ødeleggelser på rundt 1,4 milliarder kroner som følge av datavirus her hjemme i fjor. Det som gjorde størst skade var de over 40 variantene av det såkalte Love-viruset, som for alvor skjøt fart i mai. I Norge var imidlertid ikke smitteeffekten av disse virusene like stor som mange andre steder i verden. Det taler for å redusere anslaget på 1,4 milliarder kroner i skadeverk betraktelig.

Flere varianter av Love-viruset slo fremdeles til mot datasystemer rundt om i verden ved utgangen av 2000. Computer Economics anslår at Love-virus alene påførte verden kostnader i størrelsesorden 8,7 milliarder dollar - omlag 75 milliarder kroner.


Ifølge CE-rapporten er de store kostnadene forbundet med virusangrep tilknyttet til fjerning av virus fra nettverk, tjenermaskiner og klienter; ressursbruk tilknyttet gjenfinning og reparasjon av ødelagte data; samt tap av ansattes produktivitet som følge av systemstans og nedetid.

Skadeverk som følge av datavirus ble i 1999 anslått til 12,1 milliarder dollar - vel 100 milliarder kroner.

Selv om stadig flere bedrifter blir flinkere til å etablere systematiske virusvern kan nok antivirusvirus- og sikkerhetsleverandørene se frem mot lyse tider også i 2001: California-baserte Computer Economics venter at nærmere 70 prosent av Internett-tilknyttede organisasjoner vil øke sine investeringer i datasikkerhetsløsninger i 2001.