Davinci klekker ut EUCIP-spesialister

Mange vegrer seg for EUCIP-sertifiseringer. Nå er den første kvinnen i mål.

Davinci klekker ut EUCIP-spesialister

Mange vegrer seg for EUCIP-sertifiseringer. Nå er den første kvinnen i mål.

Foreløpig er EUCIP ukjent for mange IT-kunder, og det er en langt lerret å bleke å gjøre det kjent. Men målet er at begrepet etter hvert skal være så godt innarbeidet at kunden men en gang tenker kvalitet når de ser tittelen EUCIP-sertifisering.

EUCIP har avtale med en håndfull bedrifter, og det er bare fem personer som har avlagt sertifisering på EUCIP spesialistnivå, mens 10 til 15 er i prosess.

Nå har Dataforeningens EUCIP program fått flere kandidater godkjent her i Norge, og første kvinne som ble EUCIP sertifisert er Bjørg Sletten, fra Devoteam daVinci, fulgt av sine mannlige kollegaer Ole Gerhard Solheim og Geir Stian Aaslund fra samme selskap.

Begivenheten skjedde i går, onsdag 11. juni, etter muntlig eksamen, og evaluering. Selve sertifikatet ble delt ut av eksamensnemnden fra EUCIP, bestående av Rangvald Sannes, Amanuensis på BI, Kristin Halvorsen, Chief Knowledge Officer hos Objectware og Tom Erling Henriksen, Ass. Direktør hos IS Partner.

Devoteam daVinci ønsker å følge standarder i markedet, og noen ganger, som nå, gå foran. Kraften i dette for selskapet ligger i at den er internasjonal, og særdeles viktig er det at dette er et produkt- og leverandøruavhengig program. Vi ønsker med dette å bli tydelige i markedet på hvilken kompetanse vi har, også i en internasjonal kontekst, sier Catherine Janson, HR Manager and Practice Area Manager, hos Devoteam Davinci.

Flere ansatte er aktuelle kandidater og vil få tilbud om EUCIP sertifisering, som følge av Devoteam daVincis strategiske drøm om internasjonalt samarbeid på tvers av grenser, grupperinger og tjenester. Hvis alle var EUCIP standardisert, ville det blitt lettere å sette sammen internasjonale team, avdekke yrkeserfaringer og finne ressurser som utøver rollene man er på jakt etter, avslutter Catherine Janson.

    Les også:

Til toppen