Daytrading: Langt igjen i Norge

Online aksjetrading er fortsatt i sin spede begynnelse i Norge og fortsatt er det relativt få som har trading som fulltidsjobb.

Online aksjetrading er fortsatt i sin spede begynnelse i Norge og fortsatt er det relativt få som har trading som fulltidsjobb.

Selv om nettmeglerne på Oslo Børs de siste to årene har spist markedsandeler, er det fortsatt få som lever av å trade aksjer.
Svend Egil Larsen i Norges mest brukte diskusjonsforum, StockTalk, antar at det er omtrent 300 tradere i Norge som kan karakteriseres som daytradere.


- Dette er selvfølgelig bare et estimat, men jeg tror faktisk ikke det er flere, sier han til digitoday.no. - Men det er i vekst, det er noe vi registrer i økt tilstrømning til web-siten vår.
Norge-iNvest.no, som eier StockTalk, står nå på trappene til å etablere Norges første online tradingsenter. Slike tradingsenter har vokst i stort antall i USA, og har bidratt vesentlig til å bedre likviditeten på både Nasdaq og NYSE i USA.


- Fortsatt er det mye enklere og lettere tilgjengelig å trade i USA enn i Norge, sier Odd Holst til digitoday.no. - Blant annet tilbyr nettmeglerne bare browserbaserte løsninger, og dette holder ikke mål. Ved kortsiktig trading må du reagere lynkjapt og da er det bare "streaming" eller push-teknologi som gjelder. Såvidt meg bekjent er det ingen nettmeglere som tilbyr dette i Norge. I tillegg er det fortsatt altfor få selskaper som det er jevn omsetning i i løpet av dagen. Er du kortsiktig trader er det helt avgjørende med stor omsetning slik at du lett kan komme inn og ut av en aksje.

Holst har gjennom flere chat-forum i USA kommet i kontakt med nordmenn som driver med trading i USA, men tallet på nordmenn som handler i USA er neppe tresiftret.

Tradingsentre betyr mye for likviditeten, og da særlig online-trading. Vi skal ikke lenger til Sverige for å finne vesentlig større aktivitet i enkeltaksjer. Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Ericsson), for eksempel, har normalt en omsetning på mer enn 90 millioner aksjer. Til sammenligning har Telenor litt under fem millioner.

VCW, sveriges største diskusjonsforum, har daglig mer enn 8000 innlegg og en halv million sideoppslag hver dag. Til sammenligning er StockTalks rekord på en dag 160.000 sideoppslag, ifølge deres egne web-sider.

Til toppen