DB2-feil senket Danske Bank

En serie hittil ukjente feil i IBMs databasesystem, DB2, var årsaken til at datasystemet til Danske Bank - og dermed også det norske datterselskapet Fokus Bank - brøt sammen i mars.

Ifølge ComON.dk offentliggjorde nylig Danske Bank en rapport om hva som faktisk skjedde da bankens datasystemer brøt sammen i dagene 10. til 14. mars i år. Sammenbruddet førte blant annet til at kundene til norske Fokus Bank, som eies av Danske Bank, også ble rammet.

Ifølge ComOn.dk skjedde det hele som en følge en reparasjon i et disksystem ved et av bankens to driftssentre. Da databasesystemet DB2 levert av IBM skulle startes opp igjen, førte det til en til da ukjent programvarefeil i systemet. Denne feilen førte i sin tur til ytterligere tre lignende feil og sammenbruddet var da et faktum.

    Les også:

Den første programvarefeilen førte til inkonsistens i datamengdene. Denne feilen skal ha eksistert i alle DB2-utgaver siden 1997 uten at IBM har hatt kjennskap til den.

Feilen utløste da feil to, som gjorde at gjenopprettelsesprosessen av en mengde databasetabeller ikke kunne startes. Dette førte til enda til at prosessen tok mer tid.

Den tredje feilen skal ha ført til at gjenopprettelsesjobbene ikke kunne gjennomføres i et parallelt forløp, noe som førte til at prosessen tok enda mer tid.

Den fjerde og siste feilen førte til at ikke alle dataene på tabellene ble gjenskapt. Denne feilen oppsto ifølge ComOn.dk først den 13. mars, noe som førte til at prosessen ble ytterligere komplisert. For ikke å forsinke prosessen ytterligere, lot Danske Bank være å vente på en feilfiks fra IBM, men utviklet i samarbeid med et konsulentselskap en løsning basert på data replikert fra bankens andre driftssenter.

Fredag den 14. mars ble systemene startet opp igjen, og om morgenen mandag den 17. mars var alle dataene på plass og systemene i full drift igjen.

IBM har nå laget rettelser til alle de nevnte feilene og gjort dem tilgjengelige for andre DB2-brukere.

Danske Bank vurderer nå om flere av bankens vitale systemer skal kunne kjøres fra begge de to driftssentrene, som en redundant løsning. I dag kjøres det ulike tjenester ved de to sentrene.