De 10 viktigste IT-rådene, del 2

Her følger punkt 6 til 10 i Gartners Topp 10 IT-råd for 2003.

(Les punkt 1 til 5 først)

6) Moores lov står ved lag - ytelsesutviklingen vil fortsette ut dette tiåret. Alt tyder på at en 150 GHz prosessor og seks terabyte lagring vil være vanlig i en PC tidlig neste tiår. Dette betyr at du ikke trenger å begynne å spare på behovet for ytelse eller lagring.

7) Bankene blir sentrale tjenesteleverandører for privatpersoner. Det er etter hvert mulig å lage sterke kombinasjoner av Instant Messaging, e-post, lokalisering (informasjon om hvor en person er) med penge-/kredittkort eller e-handel. Fordi vi har behov for sikkerhet og oppetid, er det bankene som har størst troverdighet på slike tjenester. Store bedrifter bør lete etter og ta i bruk slike tjenester i årene fremover for å kommunisere med sine kunder og ansatte.

8) Business Activity Monitoring (BAM) blir vanlig. Med stadig mer og raskere informasjon, kan den enkelte ansatte ta flere beslutninger i stedet for å anvende forhåndsangitte regler fra ledelsen. BAM er betegnelse for slike informasjonssystemer og delegering av beslutninger. BAM-systemer vil bli mer automatiske. Ansatte blir kontrollører som hovedsakelig bruker arbeidstiden sin til overvåkingsoppgaver.

9) Dårligere tider øker kravet til raskere effekt av investeringer. Dette gjør at prosesseierne, ikke IT-avdelingen, vil ta beslutningene om IT-prosjekter. Dette vil skape systemer som er bedre tilpasset bedriftens behov, men det blir mindre effektivt enn når en sentral IT-avdeling styrer prosjektet. IT-avdelingen vil i større grad stå for drift og gjennomføring, men får mindre makt.

10) Trange tider fører til konsolidering. Konsolideringen startet for flere år siden, både når det gjelder IT og organisasjonen selv. Men dette gjøres for å spare penger. For å gire opp, må man ekspandere og Gartner spår at pendelen vil snu tilbake mot desentralisering av IT-systemene i 2004. Råd: Ikke sentraliser til enhver pris, det gir mindre fleksibilitet.

Til toppen