Abonner
KOMMENTARER

– De burde skamme seg

IT-problemene i politiet bør få konsekvenser, mener digi.nos redaktør.

Ingelin Killengreen satt som politidirektør fra 2000 til 2011, og har derfor en stor del av ansvaret for at IT-tilstanden i politiet er elendig, skriver digi.nos redaktør Sigvald Sveinbjørnsson. Idag er Killengreen departementsråd i fornyingsdepartementet, som også er kalt IT-departementet.
Ingelin Killengreen satt som politidirektør fra 2000 til 2011, og har derfor en stor del av ansvaret for at IT-tilstanden i politiet er elendig, skriver digi.nos redaktør Sigvald Sveinbjørnsson. Idag er Killengreen departementsråd i fornyingsdepartementet, som også er kalt IT-departementet. Bilde: Vidar Ruud, ANB/All Over Press

KOMMENTAR: Takket være en rabiat blogger fra Bergen har IT-situasjonen i justissektoren igjen blitt satt på kartet.

Bloggeren slapp ut av varetekt fordi lovverket ikke har holdt tritt med den teknologiske utviklingen.

Ikke fordi lovgiverne har vært treige, men fordi politiet faktisk ikke har teknologi til å implementere og bruke lover som for lengst er vedtatt og sanksjonert, men altså ikke trådt i kraft.

Les kjennelsen fra Høyesterett her: (pdf)

Situasjonen i politiet er nå blitt prekær på dette området. Hele justissektoren sliter med IT-systemer som er så utrangerte og ubrukelige at de hindrer en av våre samfunns mest kritiske funksjoner å fungere som den skal.

Det rapporteres om politifolk som ikke kommer seg på nettet, etterforskere som bruker timer på å løse selv de enkleste oppgaver fordi hjelpemidlene ikke fungerer.

Politidirektoratet har så vidt innført et nytt system, med det stilige navnet D#2, som skulle bli et fremskritt. Ute i politidistriktene river betjentene seg i håret. Hør bare hva en tillitsvalgt sier til Aftenposten fredag:

– Generelt kan du si at alle systemer er tregere nå enn tidligere. Det er lang påloggingstid, programmer som ikke svarer eller ikke vil åpne seg, og programmer som plutselig lukker seg, sier Marius Bækkevar, leder for lokallaget i Asker og Bærum politidistrikt, som også har hatt problemer med utskrifter.

Politifolk over hele landet har klaget på det samme, noe også denne artikkelen viser.

Det er ikke en nyhet at arbeidsvilkårene hos en rekke offentlige etater er elendige takket være antikvarisk og ubrukelig teknologi.

Mangelfulle investeringer og en hang til å utvikle egne og komplekse løsninger fremfor å velge hylleløsninger har vært en giftig kombinasjon for en rekke IT-budsjetter.

Offentlig sektor lever ikke som det private næringslivet. Et privat selskap ville endt i skifteretten under tilsvarende rammebetingelser.

Samtidig får vi perverse utslag i den andre retningen: overforbruk. Vi i digi.no kunne tidligere denne sommeren avdekke at Statistisk Sentralbyrå har svidd av 100 millioner kroner på nye nettsider – som de enda ikke har klart å ferdigstille. 100 millioner kroner!

Dette handler om strategiske valg som en virksomhet tar. Politiet drives av Politidirektoratet, og det er lederen her som er ansvarlig for at de kan operere godt innen de rammer de har til rådighet. Det er direktoratet og justisdepartementet som skal sørge for at vi har et politivesen som fungerer etter hensikten.

Det er også her det har sviktet. De har ikke evnet å legge en strategi for hvordan sektoren skal bruke ny teknologi. Denne bommerten er faktisk så alvorlig at Stortinget på vegne av oss alle bør granske hvor det gikk galt – og hvem som tok de gale beslutningene. Jeg må minne om at det å ikke foreta seg noe også er en beslutning.

Fra 2000 til 2011 var Ingelin Killengreen leder av politidirektoratet. Hun var altså den øverste ansvarlige for at denne viktige etaten (som faktisk har monopol på voldsbruk i landet) har seilt akterut i den teknologiske utviklingen.

I dag er hun departementsråd, og dermed øverste ikke-politiske leder, i fornyelsesdepartementet, som også har ansvar for IT. Sammen med tidligere justisminister Knut Storberget burde hun fått så ørene flagret for at tilstanden er som den er.

Både politikere og toppledere i offentlig sektor burde skamme seg for å etterlate sine etater med elendige arbeidsvilkår etter årevis med neglisjering av IT. Når de foretar gale beslutninger bør det svi – gjerne med en ydmykende runde foran våre folkevalgte der de må forklare seg.

Konsekvensen av Killengreen og tidligere justisministres neglisjering av IT i politiet er absurd: I dag går en ung og sint blogger fri. Politiet mener at han burde bli sperret inne, men på grunn av at politiets IT-systemer er utrangerte så har de ikke evnet å iverksette lover våre folkevalgte har vedtatt for lengst.

Det er en skandale som fortjener granskning og en åpen høring på Stortinget. De ansvarlige burde føle det på kroppen – slik at etterfølgerne ikke gjør de samme tabbene. Men det krever modige politikere som faktisk anerkjenner at vi ikke kommer noen vei uten IT.

God helg!

Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.

Les mer om: