De færreste organiserer seg i IT-bransjen

Ansatte i IT-bransjen er ikke opptatt av tariffavtaler og stemplingsur. Folk får den lønnen de fortjener, og streik er meningsløst. Det er hverken tradisjon eller behov for fagorganisasjoner i denne bransjen. El & IT-forbundet ser trenden, og vil tenke nytt.

Ansatte i IT-bransjen er ikke opptatt av tariffavtaler og stemplingsur. Folk får den lønnen de fortjener, og streik er meningsløst. Det er hverken tradisjon eller behov for fagorganisasjoner i denne bransjen. El & IT-forbundet ser trenden, og vil tenke nytt.

I IT-næringen er det vanlig med individuelle lønnsforhandlinger. - Det er en forsvinnende liten andel som er medlem i fagforeninger i denne bransjen, sier Fredrik Syversen, konsulent i interesseorganisasjonen IKT-Norge.

- Det er naturligvis alltid noen som er organiserte, men i gründer-bedrifter, og bedrifter som er yngre enn fem år er det ingen tradisjon for fagorganisering. Det er nesten ingen som ser verdien av det.

- Arbeidstakerne er ikke opptatt av typiske fagforeningssaker som pensjonsordninger, arbeidsmiljølov, stemplingsur og lunsj-pausetid. Det er ikke interessant fordi arbeidstiden er individuelt tilpasset. Det er resultatet som teller, sier Syversen.

- IT-bedriftenes kapital er medarbeidernes intellekt. Det er bedriftenes ansvar å ta vare på "kapitalen", som altså er de ansatte. Faglige rettigheter må ivaretas, men ikke nødvendigvis gjennom tariff-avtaler. Derfor ser IKT Norge på alternative løsninger, og er i diskusjon med fagorganisasjonene, avslutter han.

Fagorganisasjonen El & IT-forbundet sin avdelingsleder Tove Johansen innrømmer at dette er en sterk trend i IT-bransjen. - De ansatte identifiserer seg sterkt med bedriftene, og vil ikke organisere seg av frykt for å svekke bedriftens beslutningsfrihet.

Konklusjonen av en undersøkelse som ble foretatt for fire år siden blant unge ansatte i IT-bransjen, er at folk får den lønnen de fortjener. En generell holdning er at streik er meningsløst, sier Johansen.

Hun forteller også at i utenlandske eller internasjonale IT-bedrifter er det en uttalt politikk at de ikke ønsker fagforeninger. Selskapene fatter sentrale vedtak for å unngå organisering blant de ansatte. Bedriftene vil ha frie fullmakter til lønnsøkninger og vil selv rydde opp i konflikter som en fagorganisasjon ville gjort i mer tradisjonelle tilfeller.

Johansen skjønner at de ansatte i IT-bransjen ikke vil organisere seg på grunn av lønnsspørsmål. Hun sier at dersom de skal rekruttere flere medlemmer, må det satses på andre ting. For eksempel informasjon til ansatte i forkant av fusjoner og oppkjøp.

- Det er forbundets utfordring å tenke nytt. De tradisjonelle tariffavtalene passer ikke inn i IT-bransjen, avslutter hun.

Personalsjef i konsulentselskapet Cap Gemini, Kåre Berg, sier også at fagforeninger ikke har plass i IT-bransjen.

- Det er rett og slett ikke behov for det. Det skyldes blant annet en stor åpenhet når de gjelder lønn på de ulike nivåene. Åpenheten gjør også at lønnen oppleves som mer rettferdig, sier Berg.

Forhandlingsleder i NHO, Brit Spilling, sier at de nye bedriftene ikke finner det interessant med tariffavtaler. De vil ha rom til å lønne de personene de har behov for, og lønnen må markedsjusteres. Bedriftene går mer og mer i retning av individuell lønnsfastsettelse, og medarbeiderne lønnes etter resultat istedenfor tilstedeværelse.

Til toppen