De fem største dominerer tungt

Programvaresalget løfter seg pent etter mange trege år. Tallene viser hvor dominerende de store er.

Programvaresalget løfter seg pent etter mange trege år. Tallene viser hvor dominerende de store er.

Etter mange trege år løfter nå programvaresalget seg med 6,2 prosent i år, spår IDC. Vekste i antall nye pakker og lisenser er trolig høyere, men omsetningsveksten holdes nede av prispress.

Det globale salget vil nå 189 milliarder dollar - nesten 1200 milliarder norske kroner, noe som tilsvarer litt under to norske statsbudsjetter.

IDC spår fortsatt vekst i årene fremover til 2008 på rundt syv prosent hvert år.

Programvarebransjen er nå altså tilbake i vekst etter den første nedgangsperioden for bransjen siden IT-industrien dukket opp på 60-tallet.

Det kanskje mest interessante ved IDC-tallene er hvordan de viser fordelingen over geografi og selskaper. IDC påpeker at de fem største - Microsoft, IBM, Oracle, SAP og CA står for hele en tredjedel av det globale salget.

USA står for så mye som halvparten av det globale salget, blant annet fordi man i store deler av verden neste piratkopierer all programvare.

IDC mener at åpen kildekode (stor sett Linux) vil være den raskeste voksende plattformen i bransjen. Linux og andre gratisoperativsystemer er i dag den syvende mest populære plattformen, men vil være på fjerde plass i 2008.

Til toppen