– De fleste laster sjelden ned apper

Mange smartmobilbrukere greier seg fint med appene de allerede har.

– De fleste laster sjelden ned apper
I gjennomsnitt laster en amerikanske smartmobilbruker ned bare én app i måneden. Men de aller fleste, nesten to av tre, laster ikke ned noen apper i det hele tatt i løpet av en gitt måned. Bilde: ComScore

Nesten to av tre brukere av smartmobilbrukere, 65,5 prosent, laster ned nye applikasjoner sjeldnere enn én gang i måneden. Dette viser en undersøkelse som ComScore har gjort, riktignok kun blant amerikanske mobil- og nettbrettbrukere. Den siste tredelen er derimot såpass ivrig med app-nedlastingen at gjennomsnittstallet for app-nedlasting blant alle amerikanske smartmobilbrukere er på drøyt én app i måneden.

Det er likevel slik at en gruppe på bare sju prosent av smartmobilbrukerne alene står for nesten halvparten av nedlastingen i løpet av en gitt måned.

Dette betyr ikke nødvendigvis at gruppen på 65,5 prosent ikke bruker apper. Ifølge ComScore oppgir 57 prosent av alle brukerne at de bruker apper hver eneste dag i løpet av en gitt måned, mens 79 prosent sier de gjør dette i alle fall 26 dager i måneden. Tilsvarende andeler blant nettbrettbrukerne er henholdsvis 26 og 52 prosent.

Ifølge rapporten er det også slik at mange smartmobileiere bruker veldig mye tid på bare én eller noen få apper. Av all den tiden som brukes på smartmobilen, benyttes i gjennomsnitt 42 prosent på den enkeltes favorittapp. 75 prosent av tiden brukes på de fire mest brukte appene.

Ifølge ComScore er medianinntekten blant iPhone-brukerne på 85 000 dollar, mens den er på 61 000 blant Android-brukerne. Dette speiler det faktum at mange Android-mobiler tilbys til betydelig lavere pris enn selv den billigste iPhone-modellen.

I USA er iPhone-brukerne i gjennomsnitt noe yngre enn Android-brukerne.

Type apper

De mest brukte appene til begge plattformer befinner seg innenfor noen forholdsvis få kategorier. Brukerne legger igjen nesten halvparten av tiden de bruker på mobilapper på apper i kategoriene sosiale nettverk, spill og radio.

Men det ser ut til å være en ganske stor forskjell på hva slags apper iPhone- og Android-brukerne benytter mest. iPhone-brukerne benytter mesteparten av app-tiden siden på å konsumere media. De mest brukte appene, målt i tidsbruk, er i kategoriene generelle nyheter, radio, foto, sosiale nettverk og vær.

Android-brukerne legger derimot igjen mest tid i kategorier som søk/navigasjon, e-post, spill, tv og handel. Spesielt i kategoriene søk og e-post er det Googles applikasjoner som dominerer.

Den mest installerte mobilappen i USA, uavhengig av mobilplattform, er uten tvil Facebook. Men bare en tredel av de amerikanske Facebook-brukerne har også installert Facebook Messenger. Bak Facebook følger YouTube, Google Play, Google Search, Pandora Radio, Google Maps, Gmail, Instagram, Apple Maps og Yahoo Stocks.

Facebook er også den appen de fleste bruker mest tid på, uavhengig av alder. Blant brukerne under 55 år kommer Pandora Radio på andre plass. Brukerne under 35 år bruker også en del tid på YouTube og Instagram, mens Facebook Messenger er foran blant annet disse hos brukerne som er 35 år eller eldre.

Brukerne som er 18 til 24 år gamle, bruker 3,4 prosent av app-tiden sin på Snapchat. Denne appen er ikke blant de ti mest brukte hos noen av de eldre brukergruppene.

    Les også:

Les mer om: