- De sa bare ikke ja

- Har Konkurransetilsynet sagt nei til fusjonen? Vi oppfatter det ikke slik. Vi ser det som at de ikke har sagt ja. Det er Telenors konserndirektør Tormod Hermansen som på denne måten kommenterer Konkurransetilsynets avgjørelse vedrørende fusjonen mellom Schibsted og Telenors innholdssatsninger i dag.

- Har Konkurransetilsynet sagt nei til fusjonen? Vi oppfatter det ikke slik. Vi ser det som at de ikke har sagt ja. Det er Telenors konserndirektør Tormod Hermansen som på denne måten kommenterer Konkurransetilsynets avgjørelse vedrørende fusjonen mellom Schibsted og Telenors innholdssatsninger i dag.

- Konkurransetilsynets avgjørelse innebærer et krav om å gå inn i en prosess hvor vi skal avklare enkelte deler av avtalen mellom Telenor og Schibsted, sier Hermansen til digi.

- Nå skal vi sette oss ved forhandlingsbordet for å få avklart hvilke problemer Konkurransetilsynet ser ved fusjonen, og komme frem til en minnelig ordning omkring dette. Dette er Konkurransetilsynets arbeidsform, og representerer ikke noe "nei" til fusjonen. Det innebærer først og fremst at de ikke har sagt "ja".

Paragraf 3-11 i Konkurranseloven gir Konkurransetilsynet mulighet til i ytterste konsekvens å beordre fusjonen reversert. Hermansen føler seg imidlertid rimelig sikker på at partene skal komme frem til en minnelig ordning. Det er i alle fall lite sannsynlig at dette blir resultatet. En fisjon og reversering av markedsaktørenes opparbeidede posisjon det siste halve året er svært vanskelig. Men ikke umulig, ifølge Hermansen:

- Vi vil alltid være innstilt på å rette oss etter myndighetenes vedtak, er hans kommentar til dette.

- Er det ikke slik at fusjonen når alt kom til alt ble litt vel gunstig for Schibsted, og meget kostbar og sterkt begrensende for Telenor, og er det ikke slik at det er mange innholdssatsninger man kunne ønske seg å gjøre uten hele tiden å måtte skjele til avtaleverket med Schibsted?

- Nei, vi har pålagt oss selv visse restriksjoner på innholdssatsningen. Dette anser vi som fornuftig og i tråd med norsk kultur- og mediepolitikk.

Til toppen