De små kan bli store på e-handel

Norges Eksportråd mener det er store eksportmuligheter for små- og mellomstore bedrifter ved bruk av e-handel. Nå ønsker rådet å stimulere til mer bruk av nettet for å styrke eksporten ved å lære småbedriftene opp.

Norges Eksportråd mener det er store eksportmuligheter for små- og mellomstore bedrifter ved bruk av e-handel. Nå ønsker rådet å stimulere til mer bruk av nettet for å styrke eksporten ved å lære småbedriftene opp.

Norges Eksportråd har som formål å hjelpe bedrifter med å eksportere varer, tjenester og ideer ut av landet til større markeder. Gjennom Norges Eksportskole skal disse bedriftene hjelpes til å bruke e-handel som et verktøy for å komme seg ut i verden. Det skriver Eksportrådet i en pressemelding.

- Kurset fra Norges Eksportskole vil være svært konkret. Det vil gi deltakerne mulighet til å utvikle strategier for nye Internett-tiltak og vite hvordan en eksportmarkedsplan for Internett skal bygges opp, sier Solgunn Hoff Farstad, som er prosjektleder for dette tilbudet.

- Kurset arrangeres i utgangspunktet i Oslo, første gang 21-22. september, men vi ser også muligheter for å arrangere kurs andre steder i Norge hvis det er interesse for det, sier Solgunn Hoff Farstad.

- Vi sikter mot to målgrupper. Små- og mellomstore selskaper som ikke har drevet med eksport, men som ved hjelp av e-handel kan nå nye markeder langt enklere enn før, samt de selskapene som allerede driver med eksport men som ytterligere kan styrke seg ved å bruke e-handel, sier Solgunn Hoff Farstad til digitoday.no.

Hun mener at for få små- og mellomstore bedrifter har en plan for hvordan de skal gripe nettet fatt for å bedre sin konkurranseevne.

- Kurset skal ikke fokusere på de tekniske løsningene, men fokusere på de fordelene man kan oppnå ved å bruke e-handel. Det skal hjelpe bedriftene til å lage en markedsplan for e-handel. Man må ha en plan, sier Hoff Farstad til digitoday.no.

Til toppen