De store sykehusene velger leverandør

Bodø-baserte DIPS dunket ut gigantene Siemens og TietoEnator når de store sykehusene på Østlandet skulle digitaliseres.

Bodø-baserte DIPS dunket ut gigantene Siemens og TietoEnator når de store sykehusene på Østlandet skulle digitaliseres.

Det norske helsevesenet skal nå kaste ut papiret - journaler, henvisninger og røntgenbilder skal lagres og transporteres digitalt. IT-bransjen slåss ekstra hardt om disse kontraktene, for tidene er trange.

Digitaliseringen av helsesektorene er det største IKT-prosjektet som pågår i Norge for tiden. Hadde alle prosjektene vært lagt inn i et fellesbudsjett, ville prislappen vært i milliardklassen.

På fredag ble det klart at Bodø-baserte Dips stakk av med en av de største kontraktene - leveransen av pasientsystemene til Helse Øst. Det er her de aller største sykehusene i Norge ligger, men av historiske årsaker er Rikshospitalet organisert under Helse Sør, til tross for lokaliseringen midt i Oslo.

Helse Øst består av seks sykehus og 30.000 ansatte som nesten alle etter hvert skal bruke systemet.

Dips vant kampen mot fire andre leverandører. WM-data og danske CSC falt tidlig ut og Dips vant så over Siemens og TietoEnator

Til toppen