De største PC-leverandørene vokser mest

Mens verdens PC-leveranser økte med 27 prosent i andre kvartal i forhold til samme kvartal i fjor, vokste de fire største leverandørene med over 41 prosent, viser tall fra IDC.

Mens verdens PC-leveranser økte med 27 prosent i andre kvartal i forhold til samme kvartal i fjor, vokste de fire største leverandørene med over 41 prosent, viser tall fra IDC.

Det advares mot å trekke altfor vidtrekkende konklusjoner, siden tallene for andre kvartal i fjor var preget av at flere leverandører var opptatt av å redusere sine lagre. Andre kvartal er tradisjonelt det dårligste for PC-leverandører, og tallene for andre kvartal viser en liten nedgang i PC-salget sammenliknet med første kvartal.

IDC hadde spådd en økning på 21 prosent i tallet på solgte PC-er verden over, og sier seg spesielt overrasket over at det faktiske tallet ble hele 21 prosent.

Det som preger utviklingen leverandørene i mellom, er at de fire største - Compaq, Dell, IBM og Hewlett-Packard - alle økte mer enn gjennomsnittet. Dell og IBM økte med henholdsvis 52 og 49 prosent, men greide likevel ikke å avsette Compaq. Hver sjuende nye PC som ble levert i andre kvartal var en Compaq.

De fire største økte med 41 prosent i gjennomsnitt, mens de øvrige økte med bare 19 prosent, betydelig under den globale veksten på 27 prosent. Mens "de øvrige" sto for nesten 63 prosent av markedet for et år siden, er deres andel nå redusert til under 59 prosent.

NEC/Packard-Bell beholdt sin femteplass, men med en betydelig redusert markedsandel, fra 6,5 til 5,3 prosent.

Dell viser fortsatt én svakhet: Veksten i Europa holder ikke tritt med det selskapet presterer i andre deler av verden.

IBM hadde en nærmest sensasjonell økning i USA, der leveransene økte med 71 prosent mens markedet generelt økte med 35 prosent.

Materialet fra IDC nevner ikke Apple. Dataquest har imidlertid offentliggjort tall som tyder på at Apple økte sin markedsandel fra 3,2 til 3,6 prosent.

Tabell 1: PC-leveranser i verden i andre kvartal 1999, i tusen enheter. Kilde: IDC

1999 1998 endring
Compaq 3 735 2 819 32 %
Dell 2 766 1 818 52 %
IBM 2 346 1 573 49 %
Hewlett-Packard 1 688 1 239 36 %
de fire største 10 535 7 449 41 %
alle andre 15 065 12 651 19 %
alle leverandører 25 600 20 100 27 %

Tabell 2: Markedsandeler i andre kvartal 1999, ifølge IDC

1999 1998
Compaq 14,6 % 14,0 %
Dell 10,8 % 9,1 %
IBM 9,2 % 7,8 %
Hewlett-Packard 6,6 % 6,2 %
de fire største 41,2 % 37,1 %
alle andre 58,8 % 62,9 %
Til toppen