HELSE-IT

Én innbygger, én journal – stadig like langt unna?

Innleggsforfatterne spør her om det kanskje er på tide å tenke at vi har erfaringer nok til å si at slike gigantprosjekter som Akson og Helseplattformen ikke er spesielt vellykket?

Iren Luther leder yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, mens Trond Finstad leder yrkesseksjon kontor og administrasjon i samme forbund. De tar til orde for til en rundebordskonferanse hvor fagpersoner og aktører kan reflektere fritt for å meisle ut den videre veien for e-helse i Norge.
Iren Luther leder yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, mens Trond Finstad leder yrkesseksjon kontor og administrasjon i samme forbund. De tar til orde for til en rundebordskonferanse hvor fagpersoner og aktører kan reflektere fritt for å meisle ut den videre veien for e-helse i Norge. Foto: Fagforbundet
Iren Luther og Trond Finstad, begge seksjonsledere i Fagforbundet
25. okt. 2023 - 11:54

Det er ti år siden Stoltenberg II-regjeringen la frem stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal». Den skulle sørge for at nødvendige helseopplysninger fulgte pasienten gjennom hele pasientforløpet og sikret helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

Ti år er gått, men vi har kommet til kort. Fagforbundet etterlyser bedre dialog mellom partene og at nasjonale myndigheter tar mer ansvar for arbeidet.

Manglende trygghet

Siden etableringen av Norsk Helsenett i 2004 har vi tatt flere steg i riktig retning. Innbyggerne i Norge har fått enkel tilgang til helsetjenestene gjennom Helsenorge, elektronisk resept og kjernejournal, som sikrer helsepersonell viktig informasjon om vår helse. Dessverre er vi ikke i mål, og fortsatt har vi ikke skapt en tryggere hverdag for hverken pasienten eller helsepersonell. Vi har fortsatt ikke fått på plass at pasientens opplysninger følger dem gjennom helsetjenestens kriker og kroker.

Fagforbundet mener det er på tide at vi får en mer realistisk strategi for hvordan vi får bedre informasjonsflyt i helsetjenesten. Det er uholdbart i 2023 at fastleger, sykehus og helsestasjoner ikke skal ha tilgang til samme, oppdaterte informasjon om gravide kvinner. Det er uholdbart at vi i et gjennomdigitalisert samfunn ikke har sørget for at leger på sykehus og sykehjem kan dele informasjon om samme pasient på en effektiv og trygg måte.

Venstres generalsekretær Fredrik Carstens og strotingsrepresentant Grunde Almeland (V) inviterer til samarbeid rundt spilleregler for bruk av kunstig intelligens i valgkampen.
Les også

Venstre: Ønsker felles KI-regler i valgkampen

Gigantprosjektenes tid er forbi

Akson og Helseplattformen var i hovedsak de to prosjektene som skulle realisere målsetningene i stortingsmeldingen. Under regjeringen Solberg ble Direktoratet for e-helse opprettet for å ha overoppsyn med arbeidet. Etter en lang og pinlig prosess ble Akson sterkt kritisert både av riksrevisjonen og i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Prosjektet ble overført til Kommunenes Sentralorganisasjon (KS) under navnet Felles kommunal journal (FKJ) og datterselskapet Felles kommunal journal interim AS. Det lignet en kontrollert krasjlanding av et prosjekt som myndigheter og folkevalgte ønsket å distansere seg fra. Felles kommunal journal interim AS er nå avviklet, uten å levere den type løsning som man forventet.

Helse Midt-Norges Helseplattformen får vi stadig høre om i mediene gjennom bekymringsmeldinger fra ansatte og tillitsvalgte. Kostnadene synes å løpe løpsk, og ansatte fortviler over manglende funksjonalitet. Systemet er kjøpt inn av det amerikanske IT-selskapet Epic, et selskap som i tillegg til å drive fagforeningsknusing, ikke ser ut til å ha begrensninger rundt bruken av norske helsekroner. Det som skulle vise markedets evne til å løse utfordringene i helsesektoren, viser isteden markedets avmakt. Helseplattformen bør være det siste systemet det offentlige kjøper fra denne typen aktører.

Akson, Felles kommunal journal og Helseplattformen har de store ambisjonene til felles. Alle skulle levere systemer som skulle gape over veldig mye og svare på veldig mange behov. Kanskje er det på tide å tenke at vi har erfaringer nok til å si at slike gigantprosjekter ikke er spesielt vellykket?

Fagforbundets farbare vei

Fagforbundets inntrykk er at myndighetene ikke er i stand til å gjør dette på egen hånd. Innflytelsen til konsulentbransjen og internasjonale aktører er for stor. For ytterligere å meisle ut en retning for e-helse i Norge, tar vi derfor initiativ til en rundebordskonferanse hvor fagpersoner og aktører kan reflektere fritt rundt veien videre.

Fagforbundet mener det ligger et stort potensial i å benytte de tillitsvalgte mer aktivt i forberedelses-, utprøvings- og forbedringsløp. Gode risikoanalyser bør utformes i samarbeid med de tillitsvalgte, noe som gir høykvalitetsprosesser med god gevinstrealisering. I tillegg må innføringsprosessene preges av løpende dialog og korrigeringer i tråd med signaler fra ansatte og tillitsvalgte. Bruk av egne ansatte må være standardinnstilling i framtidige prosjekt. Arbeidet krever også en finansieringsordning som sikrer langsiktighet og forutsigbarhet for kommunene. Dette mener Fagforbundet må ligge til grunn for strategien som kan ta helsevesenet inn i IT-alderen for alvor.

La oss tenke sammen, stort og klokt om veien videre for e-helse. La oss skape trygghet for pasienter og helsepersonell.

 St Thomas' Hospital i London er et av sykehusene som er rammet av angrepet.
Les også

Nettangrep rammer store britiske sykehus

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.