JUSS OG SAMFUNN

– EU-domstolen har konkludert: Nedlastbar programvare er en vare

Ta en gjennomgang av inngåtte avtaler, anbefaler advokat Henrik Renner Fredriksen.

Henrik Renner Fredriksen er advokat  og partner i SGB Storløkken, og er spesialisert innen agent- og distribusjonsrett.
Henrik Renner Fredriksen er advokat og partner i SGB Storløkken, og er spesialisert innen agent- og distribusjonsrett. Foto: Colourbox/SGB Storløkken
Advokat Henrik Renner Fredriksen, Advokatfirmaet SGB Storløkken AS
28. sep. 2021 - 17:00

I en artikkel i Digi.no har jeg tidligere skrevet om saken mellom Software Incutabor og Computer Associates. Software Incubator er et selskap som formidlet nedlastbar programvare utviklet av Computer Associates (perpetual licenses), og spørsmålet var om Software Incubator hadde krav på kompensasjon ved opphør av avtalen i medhold av britisk agentlovgivning. Denne lovgivningen bygger som den norske på et eget EU-direktiv.

Agentdirektivet (og den norske agenturloven) gjelder bare varer, ikke tjenester, og spørsmålet i saken var om formidling av nedlastbar programvare er å regne som salg av vare eller ikke. Saken gikk hele veien til britisk høyesterett, som sendte saken til EU-domstolen for avklaring. I nevnte artikkel ble det redegjort for saken og at generaladvokaten på saken var av den oppfatning at programvare er en vare i direktivets forstand. Det ble samtidig pekt på at EU-domstolen normalt lander på samme resultat som generaladvokaten på saken. Så også her.

Dette innebærer at agenturloven også gjelder der agenten formidler nedlastbar programvare. Hvis programvareselskapet benytter en mellommann som etter loven må regnes som agent, vil mellommannen etter dette kunne påberope seg de ufravikelige rettighetene knyttet til for eksempel avgangsvederlag eller minste oppsigelsestid, selv om den aktuelle kontrakten mellom partene skulle inneholde kortere oppsigelsestid eller klart angi at det ikke foreligger rett til kompensasjon for kundeopparbeidelse ved opphør. Det gjelder også allerede oppsagte avtaler så lenge det ikke har gått mer enn ett år siden avtaleforholdet opphørte. Det er grunn til å anta at mange eksisterende avtaler inneholder vilkår som strider mot lovens ufravikelige krav, i og med at det hittil har vært en gjengs oppfatning at agenturloven ikke gjelder ved salg av nedlastbar programvare.  

Vår anbefaling er derfor at aktørene i bransjen snarest tar en gjennomgang av inngåtte avtaler og nylig oppsagte avtaler for å se om og i hvilken utstrekning de påvirkes av nevnte endring. Videre bør man raskt vurdere videre distribusjonsstrategi i lys av den endringen EU-dommen medfører. Rettighetene etter agenturloven gjelder f.eks. ikke forhandlere som kjøper og videreselger i eget navn og for egen regning.

Advokat Kristian Foss, advokatfullmektig Tara Årøe og advokat Sara Lamøy Engberg i Bull & Co Advokatfirma tar i kronikken for seg én av flere nye EU-lover i det digitale domenet som norske virksomheter må tilpasse seg til.
Les også

Nye krav til dingser: Disse punktene bør du vite om Cyber Resilience Act

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.