ARBEIDSMETODIKK

Hvordan påvirkes digitale tiltak av overordnede målsetninger?

Forskere ved Simula Metropolitan Center for Digital Engineering har undersøkt hvordan organisasjoner setter sammenheng mellom strategi og realisering av konkrete mål. I kronikken omtaler forskerne noen av de foreløpige resultatene.

Kronikkforfatterne fra Simula Metropolitan Center for Digital Engineering: Jo Erskine Hannay (t.v.) er sjefforsker,  Leif Knutsen (i midten) og Sinan Tanilkan er PhD-stipendiater. Også José David Patón-Romero, postdoktor, er medforfatter av teksten.
Kronikkforfatterne fra Simula Metropolitan Center for Digital Engineering: Jo Erskine Hannay (t.v.) er sjefforsker, Leif Knutsen (i midten) og Sinan Tanilkan er PhD-stipendiater. Også José David Patón-Romero, postdoktor, er medforfatter av teksten. Foto: Pressebilder
Jo Erskine Hannay, Leif Knutsen, José David Patón-Romero og Sinan Tanilkan, alle ved Simula Metropolitan Center for Digital Engineering.
24. feb. 2023 - 11:46

Det er naturlig å tenke at offentlige så vel som private virksomheter er avhengige av en sammenheng mellom overordnede målsetninger og de konkrete beslutningene og tiltakene som foretas hver dag, enten det er i prosjekter, drift eller kontinuerlig utvikling av innovative produkter.  

Vårt tankesett omkring sammenhengene mellom det overordnede og det mer detaljerte bygger gjerne på en hierarkisk modell: Det skal være vertikalt samsvar mellom strategiske, taktiske og operative mål og aktivitetene på hvert nivå. De underordnede målene skal altså støtte og i sum sikre oppnåelse av de overordnede målene, og de overordnede målene skal gi veiledning og korreks til utforming og gjennomføring av de underordnede. 

«Hierarkisk» gir ikke god gjenklang i disse dager, og styringsmodellene utfordres nå av nye, mer fleksible rammeverk for å sikre harmonisering i organisasjonen, særlig mellom digitaliseringstiltak og forretningsbehov.

Fra strategi til mål

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse i forbindelse med et seminar om hvordan organisasjoner setter sammenheng mellom strategi og realisering av konkrete mål. Etter en kort keynote om innføring av «Objectives and Key Results» (OKR) ba vi deltagere, både fysisk til stede og online, om å svare på spørsmål om bruk av målhierarkier i ulike former.

Resultatene diskuteres grundigere i en vitenskapelig artikkel vi har sendt til vurdering, men noen av hovedpunktene er verdt å publisere og diskutere allerede nå.

  • Hierarkisk oppbygging av mål er utbredt, men tar forskjellige former. De fleste bygger på den «klassiske» strategiske-taktiske-operative eller virksomhet-team-individ-modellen. En mindre andel var tuftet på typisk smidig tankesett om effekt, altså resultat/løsningsmål på «nederste» nivå, så effekt/prosessmål og «øverst» samfunn/virksomhetsmål. 

  • Litt overraskende rapporterte ikke de som brukte rammeverk større målrealisering enn de som ikke gjorde det

  • Svarene tyder på at det i beste fall bare oppleves en moderat sammenheng mellom målene i de hierarkiske nivåene.

  • Det var bred enighet om at mål som bærekraft og grønne målsetninger burde være viktig, men at de likevel ikke var hensyntatt i praksis. 

Flere spørsmål

Dette gir oss mye å undersøke videre, men danner også et grunnlag for at virksomheter kan diskutere dette internt. Spesielt er vi opptatt av om:

  • Nye modeller som er mer fleksible og mindre hierarkiske (som OKR og Lean Value Tree) trenger mer tid til å modnes og utvikles, eller om de er hierarkiske former i ny drakt.

  • Digitalisering som skal være brukersentrert og eksternt orientert, ikke kan eller bør «temmes» gjennom ovenfra-ned styring, men trenger noe annet.

  • Hva som er årsaken til og effekten av gapet mellom ønsket om mer bærekraftig/grønne målsetninger og faktisk prioritering.

Vi hører gjerne fra andre med erfaring fra eller interesse for dette emnet.

Thomas Aardal, CTO i Nagarro, skriver i debattinnlegget at det å integrere både KI og andre former for digital innovasjon i en helhetlig strategi, vil bli avgjørende for å maksimere verdiskaping og sikre langsiktig suksess.
Les også

KI-revolusjonen: Norsk næringsliv står ved et veiskille

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.