DEBATT

Langvarige lisensavtaler kan være i strid med konkurranseretten

Kan bety at lange lisensavtaler må kortes betydelig ned.

Virksomheter med sterk markedsstilling må være særlig varsomme med å inngå langvarige avtaler som ikke kan sies opp i avtaleperioden, skriver Monica Syrdal og Eivind Grimsø Moe, som er partnere i advokatfirmaet Hjort.
Virksomheter med sterk markedsstilling må være særlig varsomme med å inngå langvarige avtaler som ikke kan sies opp i avtaleperioden, skriver Monica Syrdal og Eivind Grimsø Moe, som er partnere i advokatfirmaet Hjort. Foto: Hjort
Eivind Grimsø Moe og Monica Syrdal, partnere i advokatfirmaet Hjort.
17. des. 2021 - 14:30

Danske konkurransemyndigheter har nylig inngått forlik med en dansk programvareleverandør som innebærer at varigheten av leverandørens lisensavtaler må kortes betydelig ned. Saken sender et signal til andre programvareleverandører med hensyn til lisensavtalers lengde og tilsier at også norske aktører bør ta en fornyet konkurranserettslig vurdering av sine avtaler. På samme grunnlag kan kunder som føler seg «innelåst», muligens anføre konkurransereglene for å slippe ut av et avtaleforhold før bindingstiden er over.

Den konkrete saken gjaldt Wolters Kluwer Danmark (WKD), som leverer programvare som benyttes til å beregne personskatt til revisorer, skatterådgivere og andre. WKD ble ansett å ha en dominerende stilling i det danske markedet for denne type programvare. Flere av selskapets avtaler var bindende i opptil tre år og fire måneder. I mange av avtalene var avtalevarigheten en forutsetning for å oppnå prisrabatter.

Begrenser konkurransen

Det er en kjent sak at virksomheter med sterk markedsstilling må være særlig varsomme med å inngå langvarige avtaler som ikke kan sies opp i avtaleperioden. Dette gjelder selv om man eksempelvis tilbyr redusert lisensavgift som motytelse for at kunden binder seg over tid, eller ved andre fordeler knyttet opp mot bindingstid. Årsaken er slike avtaler stenger konkurrenter ute, og dermed er egnet til å begrense konkurransen. For leverandører uten sterk markedsstilling er det større avtalefrihet.

I denne saken mente Konkurransemyndighetene at den lange bindingstiden gjorde det vanskeligere for kundene å velge andre leverandører og at WKD dermed misbrukte sin sterke markedsstilling i strid konkurransereglene. WKD valgte til slutt å inngå forlik med de danske konkurransemyndighetene, der de godkjente at alle deres avtaler kan sies opp med tre måneders forutgående varsel ved utløpet av en produktårgang.

Dessuten fjernet de vilkår som knyttet prisrabatter til avtalens varighet. Med dette unngikk de videre saksbehandling og mulig overtredelsesvedtak, noe som kunne kostet dem dyrt i form av overtredelsesgebyr.

Relevans for Norge

Saken er verdt å merke seg for leverandører med sterk markedsstilling i sine markeder. Siden danske og norske konkurranseregler på dette området i praksis er likelydende, har dette også relevans for det norske markedet.

Tjenesteleverandører med sterk markedsstilling har et særlig ansvar for å ikke stenge konkurrenter ute på en måte som svekker konkurransen og bør foreta en konkurranserettslig vurdering av sine avtaler. Det er ikke gitt at neste leverandør med avtaler med for lang varighet vil slippe unna et overtredelsesgebyr.

Hva som i det enkelte tilfelle vil være en akseptabel varighet, vil måtte avgjøres konkret, men den danske saken viser at det ikke skal så mye til før konkurransereglene kan sette begrensninger.

Kunder som føler seg innelåst, kan i prinsippet også påberope seg konkurransereglene for å slippe ut av slike avtaleforhold. Utgangspunktet er i denne sammenheng at avtaler i strid med konkurransereglene er ugyldige også mellom partene.

Mannen er også dømt for å ha modifisert og lagt ut 37 låter andre artister hadde rettighetene til.
Les også

Låtene hadde millioner av avspillinger – men «ingen» hørte på dem

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.