DEBATT

NSM diskuterer gjerne digital autonomi

NSM svarer på kritikken fra KPMG.

Harald Kristian Næss er seksjonssjef i NSM.
Harald Kristian Næss er seksjonssjef i NSM. Foto: NSM
Harald Kristian Næss, seksjonssjef NSM
8. apr. 2022 - 11:00

I et innlegg i Digi.no, med henvisning til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sin rapport «Norske datasentre og digital autonomi» påstår Hans Christian Pretorius og Lars Larsen fra KPMG at NSM primært fokuserer på fysisk lagring av data og plassering av datasentre i Norge. Dette er et «ensidig fokus» som leder til «falsk trygghet» som ikke sikrer «opprettholdelsen av nasjonal IT-sikkerhet» skriver de videre.

Utfordringene med digital autonomi lar seg ikke løse ved alene å sette søkelys på hvor fysiske data er lagret. I dagens teknologilandskap er dette både komplekst og mangefasettert. Dette har NSM tatt opp i tallrike foredrag og ulike publikasjoner over flere år. I NSMs datasenter-rapport gis flere anbefalinger rettet primært mot eiere av kritisk infrastruktur og de datasentrene som leverer tjenester og funksjoner vårt samfunn er avhengig av.

Hensikten med rapporten er å øke forståelsen for datasentres viktige rolle og funksjon i vår nasjonale digitale infrastruktur. I forståelsen inngår ikke bare hvilke muligheter datasentrene gir oss, men også hvilke trusler og sårbarheter de eksponeres for og hva det kan medføre for samfunnet.

Relevante lovverk må ivaretas

NSM observerer at KPMG er enige i at det er tjenestene som innplasseres i datasentre som utgjør verdien for virksomhetene og samfunnet. Det var ikke vår intensjon å ta opp problematikken rundt de tjenester som blir levert fra datasentre i denne publikasjonen.

Tjenestene bør, før en innplassering i datasentre, risikovurderes i forhold til beredskapsbehov i fred, krise og krig. Dersom behovet tilsier en produksjonskopi hos en aktør i land vi har et tett sikkerhetssamarbeid med, er ikke NSM motstander av det dersom relevante lovverk ivaretas. Dette presiseres også i rapportens anbefaling 1:

«NSM mener de funksjonene samfunnet er mest avhengig av bør kunne leveres fra datasentre i Norge, eller funksjonene må kunne re-etableres i tide, for å kunne gi tilstrekkelig ytelse i fred, krise eller krig.

Hvorvidt samfunnskritiske funksjoner kan plasseres utenfor Norge må vurderes mot gjeldene lovverk. En utflytting må også risikovurderes med tanke på en eventuell reetablering i Norge.»

Ser gjerne de store internasjonale aktørene i Norge

NSM ser gjerne at de store internasjonale aktørene øker sin tilstedeværelse i Norge, slik at deres kapasiteter kan benyttes i større grad enn nå. Dette er ellers en trend NSM ser hos land vi naturlig kan sammenligne oss med. Hos disse landene stilles det også tydelige krav om autonomi for å ivareta samfunns- og statssikkerheten.

NSM deltar gjerne i en bred diskusjon rundt beredskap og sikring av det digitale Norge. Dette er en diskusjon og arbeid som allerede pågår innenfor flere sektorer, blant annet som følge av erfaringer fra de siste års kriser. Vi tror diskusjonen blir bedre dersom man også setter seg inn i hva NSM faktisk har gitt uttrykk for.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung snakker til en forsamling av Telenor-folk og deres partnere på et arrangement i forbindelse med Mobile World Congress i Barcelona 26. februar 2024.
Les også

– Kunstig intelligens bidrar til å endre framtida

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.