Debatt om media og web

digi.no er vertskap for mailinglisten Normedia. Denne listen er åpen for journalister/mediefolk og interesserte generellt.

digi.no er vertskap for mailinglisten Normedia. Denne listen er åpen for journalister/mediefolk og interesserte generellt.

Slik melder du deg på Normedia:

1. Send en mail til adressen listman@kanal1.no

2. La "Subject"-feltet stå tomt - det ignoreres i alle fall

3. I hovedfeltet skriver du "join normedia" dersom du vil delta i den journalistiske debatten..

Mer skal det ikke til for å bli med i det gode selskap.

Vil du ut av listen igjen, sender du en mail til samme adresse, men bytter ut "join" med "leave".

Lykke til.

Til toppen