DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Verden er for kompleks til manuell styring

Tilliten til offentlige myndigheter er nedadgående, viser en rapport fra DFØ, publisert i august 2023. Digital virksomhetsstyring kan være det som får dem på rett kurs igjen.

Helle Rønne, senior manager i Sopra Steria, skriver at man ikke bør kaste bort dyrebar tid og ressurser på å sette sammen suboptimal beslutningsstøtte, men i stedet satse på kvalitet og bruke tid på å ta gode og rettidige beslutninger.
Helle Rønne, senior manager i Sopra Steria, skriver at man ikke bør kaste bort dyrebar tid og ressurser på å sette sammen suboptimal beslutningsstøtte, men i stedet satse på kvalitet og bruke tid på å ta gode og rettidige beslutninger. Foto: Pressefoto
Helle Rønne i Sopra Steria
23. okt. 2023 - 15:04

Vi lever i en tid der myndighetene må takle en stadig voksende liste av komplekse utfordringer. Prisene stiger, kronen svekker seg, rentene øker, klimakrisen forverres, en aldrende befolkning legger press på velferdsstaten, og sikkerhetssituasjonen i Europa er uforutsigbar. Disse utfordringene krever en grundig og effektiv tilnærming til styring.

En vesentlig del av problemet ligger i hvordan store deler av offentlige myndigheter styrer sine virksomheter. Mange av dem er fremdeles dypt forankret i manuelle metoder, med Excel-ark og Powerpoint-presentasjoner som dominerende verktøy. Fragmentert og lite verktøystøttet styring gjør det vanskelig å se sammenhenger, løse problemer og ta velinformerte beslutninger.

«Connect the Dots»

Digitalisering av virksomhetsstyring innebærer kort fortalt å koble sammen datakilder ved hjelp av digitale systemer, ofte med integrert kunstig intelligens (KI/AI) på laget. For å gi optimal verdi må myndighetene evne å koble informasjon fra laveste nivå av verdier og data i virksomheten, som for eksempel en enkelt server eller spesifikk kompetanse, helt opp til ledelsens strategiske målsettinger eller samfunnsoppdrag. En god og digital støttet virksomhetsstyring muliggjør optimal ressursbruk, effektiv risikohåndtering og helhetlige beslutninger.

Dessverre erfarer vi som har lang styringserfaring at mange virksomheter ikke er gode på å koble og digitalisere virksomhetsstyringsprosessene og styringsinformasjonen sin. Dermed sliter de med å skaffe til veie den helhetlige, proaktive og tidsriktige innsikten som må til for å ta riktige grep for egen virksomhet og for samfunnet. Tillitvekkende? Neppe.

Se fremover

Men ikke fortvil! Dette lar seg gjøre ved å koble styringsprosesser og styringsdata på en god måte, ved hjelp av digitale verktøy.

Proaktiv, digital virksomhetsstyring blir som å ha et kart som viser vei gjennom komplekse utfordringer og gir beslutningsstøtte for tiltak som skal virke langt frem i tid

God digitalisering av virksomhetsstyringen kan også bli avgjørende for samfunnets langvarige velstand. En av de mest overbevisende aspektene ved digital virksomhetsstyring er evnen til å utføre simuleringer og ta proaktive beslutninger. Dette gir myndighetene mulighet til å forutsi resultatene av ulike tiltak før de implementeres. Kanskje enda viktigere: Det gir muligheter for å undersøke gevinster av å ta i bruk ny teknologi, eller hva som vil skje med evnen til å løse samfunnsoppdraget ved ulike prognoser for samfunnsutviklingen.

For eksempel kan man med simuleringer undersøke hvilke kompetansegap som vil oppstå, gitt endring i antall kolleger som vil nå pensjonsalder i årene fremover og hvordan ulike budsjettildelinger vil påvirke kompetansegapet. Eller man kan vurdere mulige effekter av å ta i bruk ny velferdsteknologi basert på ulike prognoser for den demografiske utviklingen.

Proaktiv, digital virksomhetsstyring blir som å ha et kart som viser vei gjennom komplekse utfordringer og gir beslutningsstøtte for tiltak som skal virke langt frem i tid.

Malin Eriksen Birkelund, seniorkonsulent i Atea Analytics, skriver i debattinnlegget at hun er bekymret for hva som skjer når KI trener på KI, og hva skjer med oss, når vi omgir oss med KI som trener på KI.
Les også

Copilot-funksjon kan bli første steg mot virkelighetens «Idiocracy»

Tverrsektorielle løsninger

Denne tilnærmingen har også relevans utenfor virksomhetsstyringens sfære. God bruk og sammenkobling av informasjon kan også brukes til å utvikle kunnskapsbasert politikk og finne gode, fremadrettede løsninger på tverrsektorielle utfordringer. Flere sentrale virksomhetsledere erkjenner at deling av offentlige data for å finne gode og felles løsninger som innbyggere og samfunnet som helhet, er viktig. Det kommer blant annet tydelig frem av problemforståelsen og anbefalingene til topplederne i det strategiske samarbeidsrådet Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning), som uttaler seg som rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og digitaliseringsministeren.

Dette rådet ble behandlet på departementsnivå i 2021, og mye har skjedd siden den gang. Likevel er realiteten at det er langt igjen før vi er i mål med en data- og kunnskapsdrevet virksomhetsstyring i offentlig sektor.  Dermed finnes det også et stort og uforløst potensial for å utvikle mer sammenhengende og effektive løsninger på tvers av sektorer og etater.

Stem på dem som kan bevise at de vet

Det er på høy tid at myndighetene moderniserer sin tilnærming til styring for å møte dagens utfordringer med styrke og innsikt.

For å øke og gjenopprette tilliten til offentlige myndigheter mener jeg det er avgjørende å ta bedre eierskap til det digitale potensialet som allerede finnes i de aller fleste virksomheter. Mange steder finnes både dataene og systemene tilgjengelig. De må bare settes sammen på hensiktsmessig vis. Slik kan myndighetene forme en mer stabil og bærekraftig fremtid, men vi som innbyggere og arbeidstakere må avkreve handling.

Min oppfordring er: Ikke kast bort dyrebar tid og ressurser på å sette sammen suboptimal beslutningsstøtte. Sats på kvalitet og bruk heller tid på å ta gode og rettidige beslutninger. Stem og hei på dem som kan bevise at de bruker data og digitale metoder for å foreslå de beste løsningene for samfunnet i dag og i fremtiden.

Karianne Tung  (Ap) fotografert i forrige uke da hun deltok på kåringen av Norges femti fremste tech-kvinner.
Les også

KI-bruken i staten øker voldsomt

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.