DECT fra Telenor til høsten

I løpet av høsten 1997 vil Telenor lansere nye DECT-tjenester i Oslo-området.

Selskapet lanserte allerede i 1993 trådløse DECT-systemer rettet mot bedriftsmarkedet. Idag selges ti prosent av alle hussentraler med trådløse systemer. Totalsalget av trådløs telefoni i Norge er på ca. 170.000 håndsett, inkludert vanlige trådløse håndsett og DECT til bedriftsmarkedet.

DECT er en europeisk standard for trådløs kommunikasjon. Rekkevidden er inntil 400 meter utendørs. Basestasjonene kan koples sammen til ett nett.

Telenor Nett ser for seg at det faste nettet og mobilnettene smelter sammen og blir transparente for brukerne. DECT vil være en teknologisk faktor i denne prosesssen.