- Definitivt ikke konkurransefremmende

Trygve Tamburstuen i Sense Communications fortsetter sitt stormløp mot Telenor Mobil. I et notat som er sendt til Samferdselskomiteens medlemmer skriver han blant annet at Telenor Mobils motstand mot å tilby Sense tilgang til mobilnettet, viser at markedslederen i dag tar overpris på sine tjenester.

Trygve Tamburstuen i Sense Communications fortsetter sitt stormløp mot Telenor Mobil. I et notat som er sendt til Samferdselskomiteens medlemmer skriver han blant annet at Telenor Mobils motstand mot å tilby Sense tilgang til mobilnettet, viser at markedslederen i dag tar overpris på sine tjenester.

Telenor Mobil sendte mandag et brev til Samferdselsdepartementet hvor de påklager Post- og Teletilsynets vedtak om å gi nykommeren Sense Communications tilgang til sitt mobilnett.

Hoveddelen av den 24 sider lange klagen benyttes til å argumentere for at PT ikke har dekning for å gi slik tilgang da lover, forskrifter og forarbeider til disse begrenser tilgang til de selskapene som har sine egne mobilnett.

Dernest bruker Telenor Mobil betydelig plass for å argumentere for at PTs vedtak er i strid med norsk og europeisk politikk på teleområdet.

Innholdet i brevet ble presentert for departementets ledelse sist fredag under møte hvor Telenor, NetCom og Telia samlet presenterte sitt syn på saken overfor departementets ledelse.

Mannen bak etableringen av Sense Communications (og etableringen av NetCom), Trygve Tamburstuen, hadde et tilsvarende møte med departementet på mandag formiddag. Tamburstuens motargumentasjon har han sendt til Samferdselskomiteen i form av et notat.

I notatet imøtegår Tamburstuen argumentene fra Telenor Mobil. Hans åpningsargument er at det ikke medfører riktighet et den norske beslutningen er i strid med europeisk telepolitikk.

Internasjonale avtaler og direktiver, som Norge er bundet av, og nasjonal lovgivning og forskrifter, fastslår prinsippet om at aktører som oppfyller gitte krav, skal ha adgang til eksisterende nett (Open Network Provisions), skriver Tamburstuen.

Telenor Mobils argument om at mobilnettene ikke skal likebehandles med andre nett, blir latterliggjort.

Et nett er et nett, uansett om det formidler fast telefoni, mobil telefoni eller annen kommunikasjon. For fastnett er prinsippet akseptert, også av Telenor. At mobiloperatørene kjemper mot, skyldes trolig ene og alene at det her er skjedd investeringer relativt nylig, mens fastnettene er bygget over lengre tid.

Det reflekterer naturlig nok også at vi på mobilsiden har et duopol, mens det i markedene for teletrafikk ellers er mange aktører, mener Sense Communications.

Mens Telenor Mobil argumenterer for at infrastruktur-konkurranse vil være et vesentlig element i lang tid fremover, er Tamburstuen sterkt uenig.

Nettene i seg selv er i dag og i fremtiden ingen vesentlig differensieringsfaktor. Dekningen er om lag den samme for Telenor Mobil og NetCom, kvaliteten er om lag den samme, funksjonaliteten er omlag den samme. Differensieringen ligger i tjenestene. Her vil altså aktører som konkurrerer på tjenester, servicekvalitet og pris være langt viktigere for konkurranse i markedet.

Sense og Telenor Mobil er heller ikke enige i hvorvidt dagens konkurranse virker. Tamburstuen argumenterer for at dagens mobilkunder betaler overpris på tjenester fra Telenor Mobil og NetCom.

Duopolet Telenor Mobil/NetCom har hittil ikke gitt kundene nevneverdige fordeler m.h.t. pris på mobiltrafikken. Prisen på telefonene er revolusjonert, men ikke på bruken av nettet. Flere aktører som tilbyr mobiltjenester vil føre til lavere priser. All erfaring fra markeder som er gått fra duopol til mange-aktørers-markeder viser dette.

Post- og Teletilsynet klargjør at tariffene Sense Communications AS skal betale for bruk av mobiloperatørenes nett, skal være kostnadsbasert, dvs. dekke kostnadene pluss en rimelig fortjeneste.

Mobiloperatørenes motstand mot dette må bety at de i dag krever kundene for mer enn kostnader pluss rimelig fortjeneste, noe som ikke er i tråd med brukernes interesser og definitivt ikke virker konkurransefremmende.

Til slutt gir Tamburstuen uttrykk for at selv om Post- og Teletilsynet foreløpig er nesten alene i sin beslutning, så forventer han en fortsatt utvikling i Norden som følger den norske utviklingen.

- Sense Communications AS har - parallelt med å søke samtrafikk med mobiloperatørene i Norge - gjort det samme i de øvrige nordiske land. Vi venter tilsvarende avgjørelser i disse land i nær fremtid, og vi venter også at EU's konkurranseregulerende organer i løpet av kort tid vil ta stilling til vår klage på den danske mobiloperatøren Sonofon. Danske Telestyrelsen har for lenge siden signalisert de samme oppfatningene, som det Post- og teletilsynet gir uttrykk for i sitt vedtak. I Finland er det nylig oppnådd en tilnærming mellom Sense Communications AS og Sonera. Det er således kun et tidsspørsmål før konkurransen er gjennomført på mobilområdet i hele det europeiske fellesskap, skriver Tamburstuen.

Til toppen