Deler fremdeles ut «dumme» bankkort

For å redusere svindel skulle bankene ha begynt utbytting av dagens magnetstripe-kort.

For å redusere svindel skulle bankene ha begynt utbytting av dagens magnetstripe-kort.

DnB NOR deler fremdeles ut gamle kort, bankkort uten smartkortbrikken som skal øke sikkerheten. Dette vil de fortsette med mesteparten av 2005. Det skjer på tross av at nye regler ville gjort dem tapsfrie ved svindel hvis kortene hadde hatt smartkortbrikker.

Fra nyttår trådte nemlig nye regler i kraft, og flytter ansvaret for tap ved svindel. Før var det utstederen av kortet som hadde ansvaret, nå kan utstederen av smartkort lempe problemet over på eieren av betalingsterminalene og minibankene.

– Dersom det skjer en svindel som ville vært avverget med den nye teknologien, vil den som ikke har tatt i bruk teknologien få ansvaret. Hvis ingen har tatt den i bruk blir regelverket som før, forteller Jacob Noodt, forretningsutvikler i Teller, tidligere Visa, som har jobbet med innføring av smartkort i fem år.

At svindelen gjennomføres på tross av at både kort og terminal er oppgradert mener han er ganske usannsynlig. Sikkerheten skal være vesentlig bedre.

Smartkortutviklingen har allerede kommet langt på terminalsiden, så når kundene mottar kortene er det bare å løpe ut og bruke dem.

– Maskinvaren i de aller fleste betalingsterminalene har vært klar for smartkort lenge. Og rett før jul fikk halvparten av dem oppgradert programvaren også, slik at over 30.000 er klare for smartkort, forteller Knut R. Bjerke, direktør i Bankenes betalingssentral (BBS).

Utdelingen av smartkort går langt tregere.

- Smart-kort gir ikke nevneverdig merverdi for kundene våre i dag. Vi prioriterer derfor ikke å utstede slike kort i år, sier informasjonsdirektør Ole Gilbo i DnB NOR, som mener svindel er et lite problem for bankens kunder.

Tre banker er i gang, men DnB NOR er knapt alene om å fortsette å dele ut rene magnetstripekort. Det kan ta tid før smartkortutdelingen kommer i gang, men Noodt tror ikke bankene vil vente med å skifte helt til kortene de nå deler ut løper ut.

– Jeg tipper de fleste har nytt smartkort i løpet av 2006, jeg håper det i hvert fall.

Tregheten kan nok skyldes at svindelproblemet er lite i Norge.

– 0,02 prosent av omsetningen var svindel i 2003, omtrent 50 millioner. Men det har vært en økning i kopieringen av norske kort, sier Noodt. Han mener land som England har hatt langt større problemer.

– Tidspunktet for utskiftningen er et forretningsmessig spørsmål. Hvor mye det koster å utstede smartkort måles mot hvor stort tapet er på svindel, sier Bjerke i BBS.

– Selve plastkortet koster noe mer for bankene, men etter hva jeg har hørt skal det ikke koste mer for kunden, sier han.

Smartkortene vil være utstyrt med gammeldags magnetstripe også, men denne vil ikke lenger kunne brukes på terminaler som er utstyrt med smartkort, forteller Noodt.

– Kunden vil bli veiledet gjennom smartkortprosedyren. En forskjell er at kortet må stå i terminalen til transaksjonen er ferdig, sier han. Han understreker at kundene er like godt beskyttet som før av det norske lovverket.

Men hva med butikkene som selv eier terminalene, og oljeselskapene som har terminaler på bensinstasjonene. Kan de nå bli ansvarlige for tap ved svindel?

– Vi har en dialog med våre butikker og dette vil bli løst, sier Noodt, som mener dette er et forhold mellom Teller og deres kunder. Men det er tydelig at reglene der er langt mer individuelle enn mot bankene.

Til toppen