Deler ut gratis brannmur til Linux

Progressive Systems, en amerikansk produsent av sikkerhetsprodukter, har begynt å dele ut gratis brannmurer til privatbrukere fra selskapets nettsted.

Progressive Systems, en amerikansk produsent av sikkerhetsprodukter, har begynt å dele ut gratis brannmurer til privatbrukere fra selskapets nettsted.

Gratis programvare er noe Linux-brukerne er vant med. Likevel forventer Progressiv Systems å tjene penger når de nå tillater Linux-brukere å laste ned personlige utgaver av selskapets Phoenix Adaptive Firewall helt gratis fra selskapets nettsted.

Progressives salgs- og markedsdirektør, Alex Hutton, sier til EE Times at målet er å introdusere Phoenix-arkitekturen for brukerne, slik at når disse etterhvert ønsker seg en mer omfattende brannvegg som inkluderer flere brukere, vil de allerede ha god kjennskap til Phoenix Adaptive Firewall. Hutton mener dermed at sjansen for at brukerne da vil velge å kjøpe en flerbrukerutgave av Phoenix, dermed blir større.

Til tross for at private Linux-brukere får dette produktet gratis, er det ikke snakk om noe enkelt pakkefilter med minimal funksjonalitet. Brannmuren er blitt sertifisert av International Computer Security Association og integrerer ifølge EE Times egenskaper for å forhindre angrep som etterfølger portskanning og lignende.

Du kan laste ned installasjonsfiler for flere forskjellige distribusjoner av Linux fra Progressives nedlastingssider.

Til toppen