Dell avvikler milliardavtaler med IBM

Michael Dell avvikler to milliardavtaler med IBM, innen henholdsvis komponentleveranser og service.

Michael Dell avvikler to milliardavtaler med IBM, innen henholdsvis komponentleveranser og service.

I 1999 inngikk Dell to viktige avtaler med IBM. Begge skulle løpe over sju år. Den ene gjaldt leveranser av komponenter som flatskjermer og harddisker til Dells PC-er, og ble verdsatt til 16 milliarder dollar. Den andre gjaldt service, og ble verdsatt til seks milliarder dollar.

Komponentavtalen har nærmest avviklet seg selv, fordi IBM har sluttet å levere de aktuelle komponentene. Diskproduksjonen ble for eksempel solgt til Hitachi i fjor.

Dell tok konsekvensen av dette og avsluttet forholdet formelt i slutten av januar.

Service-avtalen består i sterkt redusert form. Dell har en rekke parallelle serviceavtaler, og sier de bare vil samarbeide med IBM Global Services når kunden spesifikt ber om det.

Ingen av partene har vært villige til å tallfeste omsetningen generert gjennom avtalen, men det er på det rene at nivået er langt under det man ble forespeilt i 1999.

Dells aksjekurs steg med 1,7 prosent da nyheten ble kjent.

Til toppen