Dell får stor kontrakt i helsevesenet

Helse Vest er nå blitt samordnet og en ny IKT-enhet er opprettet. I den forbindelse er det inngått en rammeavtale med Dell som har en samlet verdi på nærmere 55 millioner kroner. Avtalen vil gjelde i to år med opsjon på årlig forlengelse i ytterligere tre år.

- Vi har inngått en rammeavtale som skal dekke alle Helse Vest foretakenes behov for IT-utstyr i de neste to årene - innenfor alle kategorier, sier Leif Terje Alvestad, enhetsleder for innkjøp i Helse Fonna, som er en del av Helse Vest.

Rammeavtalen som er inngått med Dell, i samarbeid med ErgoGroup og Datametrix, innebærer at Dell skal levere hele sin omfattende portefølje. Dette dekker alt fra stasjonære og bærbare PCer, tynne klienter, skjermer, skrivere, periferi utstyr, servere, routere og svitsjer, alt med tilhørende programvare. I tillegg til dette omfatter avtalen konsulenttjenester, og ulike serviceavtaler som dekke behovene til Helse Vest.

Til toppen