Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Dell har kullsviertro på Moores lov

Michael Dell tviler ikke at prosessorer vil fortsette å utvikle seg i samme fart som de siste 40 årene.

Intel-gründer Gordon Moores lov – egentlig et postulat – fra første halvdel av 1960-tallet om at ytelsen til mikroprosessorer vil dobles hvert halvannet år, uttrykker fundamentet for verdens økonomiske utvikling de siste tiår. Med jevne mellomrom dukker det opp tvil om hvorvidt forskerne og utviklerne i Intel og de andre store halvlederselskapene vil greie å leve opp til postulatet. Hittil har de holdt tempoet. Da det tidligere i høst ble reist tvil om Intels evne til å holde Moores lov i overskuelig framtid, tok det bare noen uker før Intel hadde formulert et overbevisende dementi og en forsikring om at tempoet ville holde i hvert fall til 2020.

    Les også:

For PC- og serverprodusenten Dell spiller Moores lov en spesielt viktig rolle, fordi selskapet satser på at standardbrikkene fra Intel og AMD skal bli fundamentet for datasentralene, ikke bare for PC-er og servere. Kraftige datamaskiner og lagringsløsninger vil bygges opp av standardiserte masseproduserte komponenter, og erstatte varene fra særlig IBM og Sun – dem Dell stempler som «Big Iron». Årsaken er at ny klyngeteknologi, gjerne kalt «grid», gjør det mulig å nå tilsvarende eller bedre ytelse med grupper av standardiserte servere, til lavere pris.

På kort sikt stemmer dette bare delvis. Gartners nyeste analyse av servermarkedet, fra slutten av oktober, viser at mens x86-teknologien sprer seg oppover i serverhierarkiet, gjør også den motsatte trenden seg gjeldende: Risc og stormaskin spiser seg nedover.

På lang sikt er imidlertid Michael Dell og hans medarbeidere urokkelige. På Oracle Open World-arrangement i San Francisco ekstrapolerte han Dells egne erfaringer med å bytte ut Unix-bokser til fordel for x86, til å gjelde hele bransjens framtid.

– Grid er framtiden for bransjen. Vi vil være vitner til en overgang fra «big iron» til skalerbare bedrifter som bruker standardisert teknologi for datakraft og lagring som enkelt kan utvides ved å legge til nye komponenter.

Dell har lansert et initiativ, kalt Project MegaGrid, for å bygge og veilede kunder i å sette sammen systemer som kan nå hvilket ytelsesmål det måtte være, så kostnadseffektivt som mulig.

Dells produktsjef Jeff Clarke forklarte dette nærmere:

– Moores lov er fundamentet for teknologiske framskritt som gjør x86 til plattform for datasentraler. Vi tror den vil holde i hvert fall 12 til 16 år fram i tid. Det innebærer at i 2020 vil vi kunne ha prosessorer med 20 milliarder transistorer, en terabyte per sekund i båndbredde, og klokkefrekvenser på tre terahertz.

Dell ser for seg flerkjernet prosessorarkitektur og maskinvarevirtualisering som to avgjørende framskritt for de kommende årene.

– I 2005 vil vi kunne tilby tokjernede prosessorer, og så vil vi i løpet av kort tid kunne trappe opp til fire kjerner. Det innebærer at hver brikke vil kunne tilby 300.000 tpcM i ytelse. Framskritt innen maskinvarevirtualisering vil gi industristandard maskineri muligheten til å fordele en prosessor på flere virtuelle maskiner, og også å samle flere prosessorer til én virtuell maskin. Ressursene vil kunne omdisponeres løpende, også innen lagring. Vil vi få tilsvarende framskritt innen minne og diskteknologi. Ethernet vil øke til 10 Gb/s, og så videre. Alt dette betyr at vi vil kunne tilby kraftige og skalerbare løsninger på standardisert teknologi.

Konklusjonen er åpenbar, mener Clarke.

– Moores lov er kommet dit at «big iron» blir mindre og mindre relevant for.

Blant flere sammenlikninger Clarke gjør mellom ny standardteknologi og eldre «jern» er denne med superdatamaskinen til Cray fra 1994.

– Crays supermaskin fra 1994 leverte 4,2 gigaflops med 512 MB minne. For tre prosent av det denne Cray-maskinen kostet kan du i dag sette sammen en høyytelsesklynge med 16 GB minne og en ytelse på 97 gigaflops, 25 ganger så mye som den mest framskredne supermaskinen fra ti år tilbake i tid.

På spørsmål fra digi.no om hva Dell bidrar til forskningen som gjør Moores lov og følgelig hele Dells forretning mulig, hadde Dell følgende svar:

– Vi investerer ikke i slik forskning. Det er ikke vår rolle. For oss dreier det hele seg om partnerskap, først og fremst med Oracle, Microsoft og Intel, samt Novell, Red Hat og SAP. Vertikalt integrerte selskaper er på vei ut. Vi er vitne til framveksten av den horisontale modellen.

Den horisontale modellen innebærer at fornyelse skjer i et nettverk av gjensidig avhengige partnere, mener Dell.

– Det å få ut alle PC-ene og serverne til kundene er en drivkraft for fornyelse. Vi har partnerskap med verdens ledende selskaper i et nettverk som driver fornyelse. Det er vinnermodellen. Vi er verdens raskest voksende dataselskap. Vi investerer i vår forretning. Gjennom partnere driver vi visjoner ut i markedet.

Dell mener det livsviktig for et dataselskap i denne horisontale modellen å ha egne produksjonsanlegg.

– Det er lenge siden noen av våre konkurrenter har laget en PC eller en vanlig server. Produksjonen er satt ut til andre. Vi vil fortsette å investere i produksjon. Det hele koker ned til hva slags forretning du har lyst til å drive.

IBMs nedtrapping av PC-satsingen de siste årene, og det antatte salget av hele PC-virksomheten til kinesiske Lenovo, ser Dell som en bekreftelse på sin tese.

– Men jeg er ikke overbevist om at Lenovo vil tjene på det. Vi kommer til å ha et sterkt fokus på spesielt Kina og Europa de kommende årene.

Og Dell avslutter med et refreng han er spesielt glad i:

– Når så du sist en vellykket sammenslåing?