Dell kjøper lagringsspesialist

Får tilgang til virtualiseringsorientert lagringsteknologi.

Dell kjøper lagringsspesialist

Får tilgang til virtualiseringsorientert lagringsteknologi.

Dell kunngjorde i går at selskapet har kjøpt 3PAR, en leverandør av virtualiseringorienterte lagringsløsninger for nettskymiljøer med flere kunder.

Oppkjøpet som har en verdi på 1,15 milliarder dollar, er godkjent av styrene i hvert av selskapene.

3PARs produktportefølje bidra til Dells mål om å gjøre IT enklere og billigere. Løsningene støtter blant annet virtuell tilrettelegging («thin provisioning») og klyngebasert lagringsarkitektur. De skal være designet for å redusere energikostnadene.

Dell planlegger å gjøre 3PAR til en integrert del av selskapets eksisterende lagringsportefølje.

3PAR ble etablert i 1999 og har hovedkvarter i Fremont, California. Det er ingen planer om å flytte virksomheten.

Det er ventet at oppkjøpet vil bli fullført innen utgangen av året.

Til toppen