Dell leverte serverklynge til UiO

Universitet i Oslo har fått en ny stor regneenhet basert sammenkoblede servere fra Dell.

Universitet i Oslo har fått en ny stor regneenhet basert sammenkoblede servere fra Dell.

Dell Norge har levert 174 PowerEdge SC1425-servere, hver med to prosessorer, til Universitetet i Oslo. Ved hjelp av parallellprogramvare fra Scali og Infiniband interconnect fra Topspin/ Cisco, er serverne koblet sammen i en stor klynge som har fått navnet TITAN-klyngen.

Avtalen betyr nesten 3,5 millioner kroner for Dell Norge.

Innenfor mange vitenskaper nytter det ikke med datakraften fra bare en PC. Du trenger et nettverk av PC-er. Det var i denne forbindelsen at Universitetet i Oslo ønsket anbud.

- Vi hadde behov for et High Performance Compute Cluster (HPC). Vi fikk tilbud fra 6-7 leverandører, og Dell utpekte seg som den leverandøren som kunne levere best mulig kombinasjon av pris og ytelse, forklarer assisterende IT-direktør Lars Inge Oftedal ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), i en pressemelding.

USIT fikk den første leveransen i begynnelsen av mai, og Oftedal forklarer at brukerne er veldig fornøyd med datakraften de nå har fått tilgang til.

- Maskinene er koblet sammen, og er en ressurs tilsvarende 348 kraftige PC-er spesiallaget for beregninger. Vi har kjørt tester på maskinene og de tilfredsstiller de kravene vi har for et slikt anlegg, forklarer Jostein Kandal Sundet, HPC-ansvarlig ved USIT.

Motivasjonen for kjøpet var å sikre forskerne ved de involverte instituttene best mulig tilgang på regneressurser. Disse instituttene har lagt penger i en pott og kjøpt et stort HPC-anlegg de nå deler på. Dette har gjort det mulig å kjøpe større maskinkraft, og samtidig sørget for at utnyttelsesgraden er høyere.

- Nå arbeider vi med at flere grupper både ved UiO og utenfor UiO skal bli med i ordningen. Da kan vi koble til nye maskiner og diskressurser, og øke kapasiteten, sier Sundet.

Maskinene brukes til store numeriske beregninger slik som klimasimuleringer, simuleringer av universets opprinnelse, kvantekjemi, bio-informatikk og arbeidsløshetsstatistikk. Programmene kjøres på alt fra en CPU til mer enn 100 CPUer

- Vi er veldig fornøyd med denne kontrakten med UIO. Selv om dette naturligvis har stor økonomisk betydning for oss er uansett gleden av å få lov til å levere slikt tungt utstyr til en svært kvalitetsbevist kunde det største. Dette er en prestisje kontrakt som viser at vi blir tatt seriøs også i det tunge regnemiljøet, forklarer administrerende direktør Tor Austenå i Dell Norge.

Til toppen