Dell mister enda en partner

Michael Dell ekspanderer inn i stadig nye markeder, noe som koster han dyrt i form av partner-flukt.

Dell selger IT-produkter - både egenproduserte maskiner og annet tilbehør - direkte til sine kunder. For kundene vil gjerne handle mest mulig på et sted. Dell er derfor en storselger av produkter fra en rekke andre leverandører, men nå sier stadig flere av disse leverandørene opp avtalene med Dell.

For selv om Dell vokser i et fallende marked, er ikke det nok for hyperaktive Michael Dell. Hans stadig tyngre satsning på nettverksprodukter samt planer om skriver og PDA-er, gjør gamle vennskap om til fiendeskap.

Hittil har både HPs skriverdivisjon og Cisco sagt takk for seg. Nå river også nettverkutstyrsprodusenten 3Com i stykker samabeidsavtalen.

Les også:

3Com sier som Cisco at økende konkurranse fra Dell gjør at selskapet ikke lenger ønsker å samarbeide med Dell. Dell avfeier betydningen av 3Com og hevder at Dells salg av 3Com-produkter har falt kraftig siden Dell lanserte egne produkter.

Til toppen