Dell mister «nettskyen»

Får likevel ikke varemerke uttrykket «cloud computing».

Dell mister «nettskyen»

Får likevel ikke varemerke uttrykket «cloud computing».

Cloud computing er et hett uttrykk for tiden, og viser til ideen og infrastrukturen for deling av datakraft, lagring og tjenester rett fra «nettskyen», det vil si over internett. Modellen kan ses på som et alternativ til egen maskinpark.

Uttrykket har blitt benyttet av en rekke selskapet de siste årene.

Det hindret ikke Dell i å forsøke å sikre seg de juridiske rettighetene til det allment brukte uttrykket.

Det amerikanske patentkontoret har nå avslått Dells søknad om å registrere cloud computing som et varemerke. Begrunnelsen er ikke overraskende at det allerede er et generelt uttrykk.

Selv om patentmyndighetene har avgjort at uttrykket er for generelt, har Dell seks måneder på seg til å anke avgjørelsen, før den eventuelt blir stående som endelig.

    Les også:

Til toppen