Dell økte overskuddet med 24 prosent

Servere, bærbare PC-er og Europa lyser spesielt kraftig i Michael Dells økonomiske himmel.

Dell la fram tall for januarkvartalet, det fjerde i selskapets regnskapsår. Nøkkeltallene går fram av tabellene under:

Tallene betraktes som et godt tegn for hele markedet. Dell forteller at for første gang på mange kvartaler, er det tosifret prosentvekst hos selskapets største kunder.

Selskapet gjør det best innen servere og bærbare PC-er, og andre produkter med høye marginer. Leveransene av PowerEdge-serverne økte med 40 prosent i forhold til samme kvartal i fjor, lagringssystemer med 47 prosent. I Kina opplevde Dell spesielt sterk vekst, på hele 47 prosent for servere og bærbare PC-er. Globalt sett økte leveransene av bærbare PC-er med 40 prosent. Leveransene av stasjonære PC-er økte med 21 prosent.

De samlede leveransene økte med 33 prosent i EMEA-området (Europa, Midtøsten og Afrika), 34 prosent i Asia-Stillehavet og Japan, og 22 prosent i Nord- og Latin-Amerika.

På årsbasis økte omsetningen i EMEA med 23 prosent til 8,5 milliarder dollar.

Dell har solgt to millioner skrivere siden de første kom på markedet i mars 2003. I fjerde kvartal solgte selskapet dobbelt så mange skriver som i tredje.

Dell økte staben med nesten 7000 ansatte i fjerde kvartal, og greide samtidig å redusere forholdet mellom driftsutgifter og omsetning fra 9,9 prosent for et år siden, til 9,6 prosent.

Høstens komponentunderskudd er historie, og ifølge Dell faller komponentprisene med gjennomsnittlig et halv prosentpoeng hver uke.

Prognosen for inneværende kvartal er en økning av de samlede leveransene på over 20 prosent, mot 25 prosent for fjerde kvartal. Det er godt over Gartners prognose for hele markedet, på 13,3 prosent. I omsetning skal dette gi Dell en vekst på 17 prosent til 11,2 milliarder dollar, og et resultat per aksje på 0,28 dollar, mot 0,23 i samme kvartal i fjor.

Les mer om:
;